en

Apgyvendinimo paslaugų teikimas

Apgyvendinimo paslaugos skirstomos į:

1) klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas:

 • Viešbučio paslaugos;
 • Svečių namų paslaugos;
 • Motelio paslaugos;
 • Kempingo paslaugos.

2) neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas:

 • Apartamentų komplekso paslaugos;
 • Kaimo turizmo paslaugos;
 • Nakvynės namų (ang. hostel) paslaugos;
 • Nakvynės ir pusryčių paslaugos;
 • Poilsio namų paslaugos; 
 • Turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos;
 • Turistinės stovyklos paslaugos;
 • Sanatorijos apgyvendinimo paslaugos;
 • Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos.

 

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų apibrėžtys ir klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų apibrėžtys bei minimalus apgyvendinti skirtų kambarių skaičius nustatyti Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. Nr. įsakymu 4-86.

 

I. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas

 

Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba).

 

Už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimą valstybės rinkliava nenustatyta.

 

Objekto klasifikavimui Tarnybai privaloma pateikti:

1. prašymą išduoti klasifikavimo pažymėjimą (toliau – Prašymas);

2. patvirtintos formos užpildytą viešbučio / svečių namų ar motelio / kempingo anketą (toliau – Anketa). Anketų formos:

         -   viešbučio klasifikavimo anketa;

         -   svečių namų ar motelio klasifikavimo anketa;

         -   kempingo klasifikavimo anketa.

 

Ne pirmą kartą klasifikuojamiems objektams Anketos teikti neprivaloma, jei joje nėra pasikeitimų.

 

Pasirašytas ir skenuotas Prašymas ir užpildyta Anketa Tarnybai teikiami elektroniniu pašturamune.luzaite@vvtat.lt.

Prašymas taip pat gali būti teikiamas:

 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

 

Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Lūžaitė, tel. (8 5) 204 1343, el. p. ramune.luzaite@vvtat.lt.

 

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų sąrašas

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudėtis

 

II. Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų registravimas

 

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas).

 

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybės rinkliava nenustatyta.

 

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai teikiamas elektroniniu paštu – elena.zalieckiene@vvtat.lt.

Pranešimas taip pat gali būti teikiamas:

 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius;
 • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

 

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje čia.

 

Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė, tel. (8 5) 204 1344, el. p. elena.zalieckiene@vvtat.lt.

 

____________________