en

Teisės aktai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys dėl turizmo paslaugų:

  2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2010 dėl informacijos pateikimo ir viešbučio kokybės
  2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008 dėl viešbučio bei jo teikiamų paslaugų kokybės.
  2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2007 dėl viešbučio pakeitimo.
  2005 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-186/2005 dėl vagystės viešbutyje.
  2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004 m. dėl dingusio bagažo.

 

 

 

Informacija apie Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas

 Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą teikiant turizmo paslaugas:

Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)


Turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr.32-852; 2002, Nr. 123-5507; 2004, Nr. 156-5689)

 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)

 

Produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324)

 

Sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 2005, Nr. 61-2160)

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 145-6425) 

 

Reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2002, Nr. 123-5508)

 

Maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893)

 

Alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548)

 

Tabako kontrolės įstatymas (Žin.,1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317)

 

Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (90/314/EEB)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-2 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2002 „Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo (žin., 2003, Nr. 13-531)

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartines sąlygų“ (Žin., 2003, Nr. 31-1292; 2004, Nr. 87-3188)

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 20-V „Dėl viešbučių, motelių, svečių namų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1294; 2005, Nr. 147-5383)

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 21-V „Dėl kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 26-V „Dėl kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 27-V „Dėl nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 28-V „Dėl turistinės stovyklos paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. Nr. 29-V „Dėl vandens turizmo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1303)

 

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl poilsio namų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-34/1-122 „Dėl turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo