en

Kaip pateikti prašymą?

Kiekvieno prašymo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo ir tikslumo.

 

Prieš pateikdamas prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas, arba pardavėjas/paslaugos teikėjas atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

Prašymo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikimo veiksmai:

  1. Atidaroma ir užpildoma prašymo forma;
  2. Užpildytas ir pasirašytas prašymas (nagrinėjami tik tokie prašymai, kurie yra vartotojų pasirašyti) su pridedamais dokumentais siunčiamas Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite čia), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (8 5) 279 1466.

 

Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

 

Pažymėtina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartotojų prašymai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis (taisyklės aktyvios, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb2e1a90af0811e5b12fbb7dc920ee2c )

 

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.