en

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1–115 priima prašymus gauti/pakeisti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją ar gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos dublikatą.

Nuoroda į elektroninę paslaugą.

Licencijų vykdyti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą išdavimo aprašymas
Juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių (išskyrus energetikos įrenginius) priežiūros licenciją, prašymo forma

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registras (nuo 2016 m.)

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registracijos žurnalas (iki 2016 m.)

Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas

________________________________________

Teisinė informacija:

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 patvirtinti Teisės aktai, būtini Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 673  „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintos Valstybės rinkliavų objekto sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklės;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklės.
________________________________________


Tel. pasiteiravimui: (8 5) 261 0319 arba (8 5) 205 5415.