en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2021 m.
I ketvirtis

 

2021 m.

I ketvirtis

2021 m.

II ketvirtis

2021 m.

III ketvirtis

2021 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

4395

 4301

4348 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1

3552

3759

 

Kancleris

1

3328

 3411

 3425

 

Skyriaus vedėjas

12

2531

2849

 2720

 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

11

2157

 2240

 2229

 

Skyriaus vedėjo patarėjas

15

2010

 2002

 1840

 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

59

1666

 1757

 1689

 

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

2252

 2306

2228 

 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

42

1299

 1379

1325 

 

Mentorius

2

1633

1658

1660

 

viso

146

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.