*skip_to_content*
en

Darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024 m.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2023 m.
I ketvirtis

2023 m.

I ketvirtis

2023 m.

II ketvirtis

2023 m.

III ketvirtis

2023 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

5642

5654 5840  

Direktoriaus pavaduotojas

0

0

0    

Kancleris

1

3549

3889 3910  

Skyriaus vedėjas

14

3098

3224 3044  

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

17

2540

2506 2532  

Skyriaus vedėjo patarėjas

16

2047

2108 2125  

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

64

1898

1898 1909  

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

2477

2506 2506  

Patarėjas (pagal darbo sutartį)

1

 

  1432
 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

43

1647

1663 1647  

viso

160

       

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan. 

Įstatymų naujovės