en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2021 m.
I ketvirtis

 

2021 m.

I ketvirtis

2021 m.

II ketvirtis

2021 m.

III ketvirtis

2021 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

4395

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1

3552

 

 

 

Kancleris

1

3328

 

 

 

Skyriaus vedėjas

12

2531

 

 

 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

12

2157

 

 

 

Skyriaus vedėjo patarėjas

15

2010

 

 

 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

65

1666

 

 

 

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

2252

 

 

 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

40

1299

 

 

 

viso

149

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.