*skip_to_content*
en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2023 m.
I ketvirtis

 

2023 m.

I ketvirtis

2023 m.

II ketvirtis

2023 m.

III ketvirtis

2023 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

5642

5654    

Direktoriaus pavaduotojas

0

0

0    

Kancleris

1

3549

3889    

Skyriaus vedėjas

14

3098

3224    

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

17

2540

2506    

Skyriaus vedėjo patarėjas

16

2047

2108    

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

65

1898

1898    

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

2477

2506    

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

46

1647

1663    

viso

162

       

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan. 

Įstatymų naujovės