en

Patikrinimų planai

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. spalio mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. rugsėjo mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. rugpjūčio mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. liepos mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. birželio mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. gegužės mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. balandžio mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. kovo mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. vasario mėn. patikrinimų planas

Tarnybos apskričių skyrių 2020 m. sausio mėn. patikrinimų planas

 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų planas 2020 m. III ketvirtis

Apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų planas 2020 m. II ketvirtis

Apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų planas 2020 m. I ketvirtis

  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2019 m.)  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2018 m.) 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2017 m.)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2016 m.)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2020-2023 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2018-2020 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašas 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų patikrinimų rūšių sąrašas ir 2016-2018 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašas

 

Planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

Planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo pakeitimas

Ūkio subjektų priežiūros nurodymai

Ūkio subjektų rizikos vertinimo metodika

 

Vartojimo sutarčių sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašas