en

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo (licencijos) išdavimas, tikslinimas, galiojimo panaikinimas