*skip_to_content*
en

Valstybės institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą, sąrašas

1. Valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos formavimą tam tikrose vartojimo srityse

 

 1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, el. p. rastine@tm.lt
 2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, el. p. kanc@eimin.lt
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, el. p. smmin@smm.lt
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. p. info@am.lt
 5. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, el. p. finmin@finmin.lt
 7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, el. p. sumin@sumin.lt
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, el. p. ministerija@sam.lt
 9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, el. p. zum@zum.lt

 

2. Valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse

     2.1. Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

 

 1. Lietuvos bankas, el. p. info@lb.lt
 2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el. p. rrt@rrt.lt
 3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, el. p. info@vert.lt
 4. Lietuvos advokatūra, el. p. la@advokatura.lt
 5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el. p. tarnyba@vvtat.lt

 

2.2. Kitos valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse

 

 1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, el. p. info@vmvt.lt
 2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. info@nvsc.lt
 3. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. vaspvt@vaspvt.gov.lt
 4. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. vvkt@vvkt.lt
 5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, el. p. ntakd@ntakd.lt
 6. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, el. p. info@vtpsi.lt
 7. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, el. p. info@ivpk.lt
 8. Lietuvos transporto saugos administracija, el. p. ltsa@ltsa.lrv.lt
 9. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, el. p. ada@ada.lt
 10. Lietuvos metrologijos inspekcija, el. p. metrinsp@metrinsp.lt
 11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, el. p. lrtk@rtk.lt
 12. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, el. p. info@policija.lt

 

3. Savivaldybių institucijos

 

Savivaldybių administracijos, nurodytos Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto tinklalapyje http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/.

 

4. Vartotojų asociacijos

 

 1. Nacionalinė vartotojų konfederacija, el. p. konfederacija@vartotojai.eu
 2. Lietuvos vartotojų institutas, el. p. info@vartotojai.lt
 3. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas, el. p. info@lvoa.lt
 4. Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, el. p. info@bustorumai.lt
 5. Lietuvos metrologijos asociacija, el. p. info@lmetra.lt
 6. Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS), el. p. odizap@gmail.com
 7. Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, el. p. info@sazininga-bankininkyste.lt
 8. Buitinių vartotojų sąjunga, el. p. antanas1940@gmail.com
 9. Draudėjų asociacija, el. p. info@dra.lt
 10. Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, el. p. kegrin@lrs.lt
 11. Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, el. p. info@consumer.lt
 12. Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija, el. p. vartotojai@gmail.com
 13. Vartotojų teisių gynimo centras, el. p. mmereckas@gmail.com
 14. Vartotojų teisių institutas, el. p. vartotojuteises@gmail.com
 15. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, el. p. federacija@vartotojai.eu
 16. Žmogaus teisių apsaugos asociacija, el. p. zta.asociacija@gmail.com

Įstatymų naujovės