en

Tarptautiniai projektai

 

 

Europos produktų saugos forumo projekto JA 2015 „Plastikiniai žaisliai“ rezultatai: dažniausiai nustatytos draudžiamos medžiagos – ftalatai

 

2017 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių rinkos priežiūros institucijomis dalyvavo Europos produktų saugos forumo (PROSAFE) organizuojamoje veikloje Joint Follow-up Market Surveillance Action on GPSD Products (Tolesni bendri rinkos priežiūros veiksmai dėl produktų BPSD) – JA 2015 „Plastikiniai žaislai“, kurios metu plastikiniai žaislai tirti dėl jų cheminių medžiagų sudėties. Iš viso projekte dalyvavo 17 šalių: Belgija, Čekija, Estija, Vokietija, Graikija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Portugalija, Lenkija, Ispanija, Rumunija, Olandija, Slovakija ir Švedija.

 

Projekto eiga ir draudžiamos naudoti cheminės medžiagos

 

Projekto metu bandymams atrinkti 4 tipų žaislai: plastikinės lėlės, pripučiami vandens žaislai, knygutės iš minkšto plastiko bei cypiantys vonios žaislai. Bandymų metu žaislai buvo tiriami dėl ftalatų (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP ir DNOP), SCCP (trumposios grandinės chloruoti parafinai), PAH (policikliniai aromatiniai hidrokarbonatai), Bisphenolio A, sunkiųju metalų (švinas, kadmis, alavas) migracijos.

 

 • Ftalatai – tai sintetinės medžiagos naudojamos plastmasės gamyboje, skirtos padidinti plastikų lankstumą, skaidrumą bei ilgaamžiškumą. Ftalatai neigiamai veikia reprodukcinę sistemą, kenkia kepenims, trikdo medžiagų apykaitą, silpnina imuninę sistemą, vaikams gali sukelti astmą.

 

 • SCCP (short chain chlorinated parafins) naudojamas kaip plastiko minkštintojas. Bandymų metu buvo ieškoma Alkanes, C10-13, chloro (SCCP) CAS: 85535-84-8. Vertė reglamentuojama pagal Europos POP Reglamentą EB 850/2004. Šio reglamento I priedas buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2015/2030, kuris įsigaliojo nuo 2015-12-04 kuriuo nustatyta, kad SCCP riba 0,15% masės (1500 mg / kg) gaminiuose.

 

 • Bisfenolis A (BPA) yra organinis sintetinis junginys, naudojamas kaip polimerizatorius plastiko gaminiuose. BPA gali būti randamas skaidriuose plastiko gaminiuose bei gali būti pavojingas žmogaus hormoninei sistemai. Migracijos ribinė vertė yra 0,1 mg/l žaisluose vaikams iki 3 metų amžiaus ir bet kokiems žaislams, skirtiems dėti į burną. BPA yra ribojamas visuose žaisluose, kadangi jis klasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai, su ribine verte, 3%.

 

 • Policikliniai aromatiniai angliavandeniai (PAH ). Komisijos reglamentas 1272/2013 dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) nustato ribas žaisluose, pateiktuose į rinką po 2015 m. gruodžio 27 d. Žaislai, aktyvumo žaislai ir vaikų priežiūros prekės neturi būti pateikiami į rinką, jei kuri nors iš jų guminių arba plastikinių dalių, kurios tiesiogiai turi ilgalaikį ar trumpalaikį pasikartojantį kontaktą su žmogaus oda ar burnos ertme, įprastomis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,5 mg / kg (0,00005% masės šio komponento) bet kurių iš išvardintų PAH.

 

Žaislų tikrinimo vietomis pasirinkti visų tipų ekonominės veiklos vykdytojai (importuotojai, platintojai), kurie kelia didžiausią riziką, taip pat tikrintos prekybos vietos, kuriose randama daugiausiai nesaugių produktų. Kiekvienoje šalyje bandymams atrinkta po 15 žaislų (iš viso išbandyta 255 žaislų bandinių), bandymai atlikti akredituotoje Italijos laboratorijoje IISG.

 

Bandymų rezultatai

 

Daugiausia neatitikimų tiek Lietuvoje, tiek kitose projekto dalyvėse šalyse nustatyta plastikinių lėlių bandiniuose, o dažniausiai nustatytos draudžiamos medžiagos – ftalatai.

 

 • Dėl SCCP nustatymo atlikti 255 vnt. bandymai, neatitiktis nustatyta 10 vnt. bandinių plastikinėse lėlėse, pripučiamuose vandens žaisluose (1 bandinys iš Lietuvos), cypiančiuose vonios žaisluose;
 • Dėl ftalatų nustatymo tirti 255 vnt. bandiniai, neatitiktis nustatyta 33 bandiniuose plastikinėse lėlėse (DINP, DEHP, DIBP, DBP), iš jų 6 bandiniuose iš Lietuvos; 7 bandiniuose pripučiamuose vandens žaisluose (DINP, DEHP, DBP), iš jų 1 bandinys iš Lietuvos; 10 bandiniuose cypiančiuose vandens žaisluose (DINP, DEHP, DBP);
  • Dėl PAH nustatymo bandyta 94 vnt. bandinių – neatitikčių nustatyta nebuvo:
  • Dėl BPA nustatymo bandyta 30 vnt. bandinių, neatitikčių nustatyta 3 vnt.;
  • Kadmio, švino, organinio Zn nustatymui bandyti 255 vnt., bandinių neatitikčių nenustatyta.

 

Išsamią informaciją apie projektą ir jo rezultatus galite rasti:

http://www.prosafe.org/index.php/library/reports  

https://twitter.com/PROSAFE_ORG/status/983323545311895553

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

 

 

2017 m. lapkritis – 2019 m. kovas PROSAFE projektas „Kūdikių nešyklių ir lovelių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2017 m. rugsėjis – 2020 m. vasaris EEPLIANT 2 projektas „Šaldytuvų energetinio efektyvumo atitiktis”.

 

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Smūginių gręžtuvų atitiktis saugos reikalavimams“

 

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2016 m. Skandinavijos ir Pabaltijo šalių projektas „Dėl veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus veiklos“.

 

2016 m. kovas – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Čiulptukų ir čiulptukų laikiklių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2016 m. vasaris – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Padangų atitiktis ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo reikalavimams“.

 

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl dūmų detektorių“.

 

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų“.

 

2013 – 2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl CO (anglies monoksido) ir dūmų detektorių".

 

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl Aukštų kėdžių (vaikų priežiūros priemonės)".

 

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Bendradarbiavimas su Kinijos Liaudies Respublikos Bendrąja Kokybės, priežiūros ir karantino (AQSIQ) institucija vartotojams skirtų produktų saugos srityje” II dalis.

 

2012 - 2014 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl vaikų priežiūros priemonių".

 

2012 – 2014 m. ES Dvynių projektas Moldovoje MD10/ENP-PLA/TR/09 „Parama Moldovos Valstybinei rinkos priežiūros, metrologijos ir vartotojų apsaugos inspekcijai“ konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

 

2012 – 2013 m. ES Dvynių projektas Armėnijoje AM11/ENP-PCA/HE/09 "Rinkos ir vartotojų teisių apsaugos inspekcijos gebėjimų stiprinimas ir suderinimas su ES standartais" konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

 

2008 m. Europos Komisijos patvirtinta PHARE Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė - / Transition Facility Twinning Light project Fiche/ projektas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ne maisto produktų rizikos vertinimo srityje“.

 

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas „Joint market Surveillance action on toys” (“Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų”). Dalyvauja 13 Europos Sąjungos šalių.

 

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS II“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”), finansuojamame iš Europos Komisijos lėšų. Dalyvauja 20 šalių.

 

2008 – 2009 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Joint Market Surveillance Action on Cords and Drawstrings on Children’s Clothing” (“Bendras virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabužiuose rinkos priežiūros projektas”). Dalyvauja 11 Europos Sąjungos šalių.

 

Nuo 2007 m. Inspekcija dalyvauja Europos Komisijos remiamame Vokietijos Hamburgo sveikatos ir vartotojų apsaugos įstaigos koordinuojamame produktų saugos kontrolės projekte „Bendradarbiavimas su muitine ir rinkos priežiūros institucijomis Baltijos šalių regione elektrotechnikos gaminių (žemųjų įtampų direktyva), asmeninių apsauginių priemonių (AAP direktyva) ir Bendrosios produktų saugos direktyvos apimtyje“ kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis (Lenkija, Švedija, Danija, Suomija, Latvija, Estija). 

 

2007 m. Inspekcija kartu su kitomis 15 Europos Sąjungos šalių dalyvavo Elektros tinklo ilgiklių saugos bandymų projekte, finansuotame iš Europos Komisijos lėšų.

 

2006 – 2008 m. Inspekcija dalyvavo STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”). Dalyvauja 15 Europos Sąjungos šalių.

 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Inspekcija dalyvauja Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistemoje (RAPEX).

 

Nuo 2005 m. Inspekcija dalyvauja tarptautinės organizacijos - Europos produktų saugos forumo STICHTING PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) veikloje. Bendrai PROSAFE inicijuojamuose projektuose dalyvauja 21 Europos Sąjungos šalis ir 25 rinkos priežiūros institucijos.

 

Inspekcija dalyvavo Baltijos jūros regiono rinkos priežiūros tinklo, kurį koordinavo Vokietijos Hamburgo mokslo ir sveikatos apsaugos įstaiga, organizuotose bendrose bandymų programose kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis. 

 

Danijos Vyriausybės FEU projektas LIT-0148 „Pagalba Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai ir Lietuvos rinkos priežiūros institucijoms pasirengiant narystei “. Partneris Danijos European Advisers. Projektui pritarė LR Užsienio reikalų ministerija.

 

„Direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamų triukšmų, perkėlimas“. Partneris Nyderlandų Senter International. Projektas prasidėjo 2003-04-01, truks 2 m. (oficiali pabaiga 2004-12)

 

PHARE Dvynių projektas LI 00/IB/FI02 „Administracinių ir techninių gebėjimų skatinant laisvą prekių judėjimą stiprinimas“ (2001-2002) Nyderlandų Vyriausybės Programa PAA02/LT/7/5 (2002)

 

 

PRANEŠIMAI:

13-10-31-01 newsletter Joint Action China - final