*skip_to_content*
en

Tarptautiniai projektai

2019 m. birželis – 2023 m. lapkritis Prosafe projektas EEPLIANT3 „Energijos efektyvumą atitinkantys produktai 2018“.

 

2018 m. spalio 15 d. - 2021 m. lapkričio 30 d. „Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos (EGS) integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS)"

 

2017 m. lapkritis – 2019 m. kovas PROSAFE projektas „Kūdikių nešyklių ir lovelių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2017 m. rugsėjis – 2020 m. vasaris EEPLIANT 2 projektas „Šaldytuvų energetinio efektyvumo atitiktis”.

 

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Smūginių gręžtuvų atitiktis saugos reikalavimams“

 

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2017 m. kovas - 2017 m. rugsėjis Dvynių projektas Albanijoje Nr. AL 14 IPA HE 01 16 TWL „Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų stiprinimas“

 

2017 m. sausis - 2019 m. sausis Dvynių projektas „Technikos ir statybų priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas, kuriant rinkos priežiūros sistemą Gruzijoje GE/14/ENI/EC/02/17(GE/29)“

 

2016 m. Skandinavijos ir Pabaltijo šalių projektas „Dėl veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus veiklos“.

 

2016 m. balandis – 2018 m. birželis Prosafe projektas JA2015 „Plastikiniai žaislai“.

 

2016 m. kovas – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Čiulptukų ir čiulptukų laikiklių atitiktis saugos reikalavimams“.

 

2016 m. vasaris – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Padangų atitiktis ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo reikalavimams“.

 

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl dūmų detektorių“.

 

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų“.

 

2013 – 2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl CO (anglies monoksido) ir dūmų detektorių".

 

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl Aukštų kėdžių (vaikų priežiūros priemonės)".

 

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Bendradarbiavimas su Kinijos Liaudies Respublikos Bendrąja Kokybės, priežiūros ir karantino (AQSIQ) institucija vartotojams skirtų produktų saugos srityje” II dalis.

 

2012 - 2014 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl vaikų priežiūros priemonių".

 

2012 – 2014 m. ES Dvynių projektas Moldovoje MD10/ENP-PLA/TR/09 „Parama Moldovos Valstybinei rinkos priežiūros, metrologijos ir vartotojų apsaugos inspekcijai“ konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

 

2012 – 2013 m. ES Dvynių projektas Armėnijoje AM11/ENP-PCA/HE/09 "Rinkos ir vartotojų teisių apsaugos inspekcijos gebėjimų stiprinimas ir suderinimas su ES standartais" konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

 

2008 m. Europos Komisijos patvirtinta PHARE Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė - / Transition Facility Twinning Light project Fiche/ projektas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ne maisto produktų rizikos vertinimo srityje“.

 

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas „Joint market Surveillance action on toys” (“Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų”). Dalyvauja 13 Europos Sąjungos šalių.

 

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS II“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”), finansuojamame iš Europos Komisijos lėšų. Dalyvauja 20 šalių.

 

2008 – 2009 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Joint Market Surveillance Action on Cords and Drawstrings on Children’s Clothing” (“Bendras virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabužiuose rinkos priežiūros projektas”). Dalyvauja 11 Europos Sąjungos šalių.

 

Nuo 2007 m. Inspekcija dalyvauja Europos Komisijos remiamame Vokietijos Hamburgo sveikatos ir vartotojų apsaugos įstaigos koordinuojamame produktų saugos kontrolės projekte „Bendradarbiavimas su muitine ir rinkos priežiūros institucijomis Baltijos šalių regione elektrotechnikos gaminių (žemųjų įtampų direktyva), asmeninių apsauginių priemonių (AAP direktyva) ir Bendrosios produktų saugos direktyvos apimtyje“ kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis (Lenkija, Švedija, Danija, Suomija, Latvija, Estija). 

 

2007 m. Inspekcija kartu su kitomis 15 Europos Sąjungos šalių dalyvavo Elektros tinklo ilgiklių saugos bandymų projekte, finansuotame iš Europos Komisijos lėšų.

 

2006 – 2008 m. Inspekcija dalyvavo STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”). Dalyvauja 15 Europos Sąjungos šalių.

 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Inspekcija dalyvauja Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistemoje (RAPEX).

 

Nuo 2005 m. Inspekcija dalyvauja tarptautinės organizacijos - Europos produktų saugos forumo STICHTING PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) veikloje. Bendrai PROSAFE inicijuojamuose projektuose dalyvauja 21 Europos Sąjungos šalis ir 25 rinkos priežiūros institucijos.

 

Inspekcija dalyvavo Baltijos jūros regiono rinkos priežiūros tinklo, kurį koordinavo Vokietijos Hamburgo mokslo ir sveikatos apsaugos įstaiga, organizuotose bendrose bandymų programose kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis. 

 

Danijos Vyriausybės FEU projektas LIT-0148 „Pagalba Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai ir Lietuvos rinkos priežiūros institucijoms pasirengiant narystei “. Partneris Danijos European Advisers. Projektui pritarė LR Užsienio reikalų ministerija.

 

„Direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamų triukšmų, perkėlimas“. Partneris Nyderlandų Senter International. Projektas prasidėjo 2003-04-01, truks 2 m. (oficiali pabaiga 2004-12)

 

PHARE Dvynių projektas LI 00/IB/FI02 „Administracinių ir techninių gebėjimų skatinant laisvą prekių judėjimą stiprinimas“ (2001-2002) Nyderlandų Vyriausybės Programa PAA02/LT/7/5 (2002)

 

 

PRANEŠIMAI:

13-10-31-01 newsletter Joint Action China - final

Įstatymų naujovės