en

Traukinio vėlavimas

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas Nr. 1371/2007) numato tam tikrą geležinkelio bendrovių atsakomybę ir kompensacijų dydžius dėl pavėluoto keleivių pristatymo į galutinę atvykimo vietą.

 

Teisė pasirinkti

Jei geležinkelio bendrovė pagrįstai mano, kad atvykstant į galutinę atvykimo vietą pagal sutartą laiką bus vėluojama daugiau nei 60 min., keleiviui turi būti suteikta galimybė nedelsiant pasirinkti:

 • visos bilieto kainos kompensavimą tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo už jį sumokėta, už nenuvažiuotą reiso dalį ar dalis ir jau nuvažiuotą dalį ar dalis, jei reisas nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų, prireikus ir grįžimo į pradinę išvykimo vietą paslaugos suteikimą esant anksčiausiai galimybei;
 • arba galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei;
 • arba galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data.

 

Teisė į kompensacijos išmokėjimą

Neprarasdamas teisės į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys vėluoja ir dėl šio vėlavimo nebuvo sumokėta anksčiau minima kompensacija už bilietą.

Minimali kompensacija už traukinio vėlavimą yra tokia:

 • 25 proc. bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 min;
 • 50 proc. bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau min.

 

Kompensacijos apskaičiavimas

Keleiviai, kurie turi kelionės pasą ar sezono bilietą ir kurie patyrė pasikartojančių vėlavimų ar atšaukimų per bilieto galiojimo laikotarpį, gali reikalauti atitinkamos kompensacijos pagal geležinkelio bendrovės kompensavimo taisykles.

 

Kompensacijos už traukinio vėlavimą yra apskaičiuojamos pagal kainą, kurią keleivis sumokėjo už bilietą vežimui traukiniu, kuris vėlavo.

 

Jei bilietas yra į abi puses, apskaičiuojant kompensaciją už vėlavimą reiso pirmyn ar atgal atveju remiamasi puse už bilietą sumokėtos kainos.

 

Svarbu! Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei apie vėlavimą jam pranešta prieš tai, kai jis nusipirko bilietą, arba jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą pavėluojama mažiau nei 60 min.

 

Kompensacija už bilieto kainą turi būti sumokėta per 1 mėn. nuo keleivio prašymo dėl kompensacijos pateikimo. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, taip pat pinigais, jei to pageidauja keleivis.

 

Iš kompensacijos už bilieto kainą neturi būti įskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos (pvz., mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus).

 

Atkreiptinas dėmesys! Geležinkelio bendrovės turi teisę nustatyti minimalią sumą, už kurią mažesnės kompensacijos nebus išmokamos. Tačiau, minimali suma negali būti didesnė kaip 4 EUR.

 

Teisė gauti informaciją ir nemokamą pagalbą

Geležinkelio bendrovė ar geležinkelio stoties valdytojas vėlavimo atvykstant ar išvykstant atveju turi informuoti keleivius apie traukinio vėlavimą ir apie numatomus išvykimo ir atvykimo laikus, kai tik turi tokią informaciją.

 

Ilgesnio nei 60 min. vėlavimo atveju keleiviams taip pat turi būti teikiama ši nemokama pagalba:

 • maistas ir gaivinamieji gėrimai atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje, arba jie pagrįstai gali būti pateikti;
 • esant fizinei galimybei, viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba būtina pasilikti ilgiau nei numatyta;
 • jei traukinio sustabdymo kelyje atveju, esant fizinei galimybei, transportas nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki paslaugos teikimo galutinės atvykimo vietos.

Teikdama informaciją apie traukinio vėlavimą, teikdama pagalbą arba organizuodama alternatyvų transportą keleiviams, geležinkelio bendrovė turi atsižvelgti į neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių ir juos lydinčių asmenų poreikius.

 

Teisė į nuostolių atlyginimą

Geležinkelio bendrovė yra taip pat atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią keleivis patiria, jei dėl traukinio vėlavimo jis negali toliau keliauti reisu tą pačią dieną arba esamomis aplinkybėmis iš jo negali būti pagrįstai reikalaujama tęsti kelionę tą pačią dieną. Nuostolius sudaro pagrįstos apgyvendinimo išlaidos ir pagrįstos informuojant keleivio laukiančius asmenis patirtos išlaidos.

 

Atleidimo nuo atsakomybės atvejai

Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, kai traukinio vėlavimo priežastis yra viena iš šių priežasčių:

 • su geležinkelio veikimu nesusijusios aplinkybės, kurių vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms;
 • keleivio kaltė;
 • trečiosios šalies elgesys, kurio vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jo pasekmėms; tą pačią geležinkelio infrastruktūrą naudojanti kita įmonė nelaikoma trečiąja šalimi; tai neturi įtakos atgręžtinio reikalavimo teisei.