en

Ginčai dėl paslaugų

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. sausio 19 d. Nr. 10-25

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti su UAB „D Service“ sudarytą kosmetikos prekių prikimo-pardavimo sutartį, pripažįstant, kad vartotoja bendrovei turi sumokėti 415,20 Eur.

2. Pasiūlyti UAB „D Service“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimą iki 2016-01-29.

3. Įpareigoti UAB „D Service“ iki 2016-01-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „D Service“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 1 d. Nr. 10-64

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą, pripažįstat, kad nutraukus Sutartis su UAB „RD INTERNATIONAL“, vartotojai turi būti grąžinta 340 EUR suma.

2. Pasiūlyti UAB „RD INTERNATIONAL“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-19.

3. Įpareigoti UAB „RD INTERNATIONAL“ iki 2016-02-19 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą paslaugos teikėjui neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

  

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 8 d. Nr. 10-72

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir pripažinti, kad vartotojai  turi būti grąžinta 20 EUR suma.

2. Pasiūlyti paslaugų teikėjai Halinai Šareikienei įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-22.

3. Įpareigoti paslaugų teikėją Haliną Šareikienę iki 2016-02-22 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą paslaugų teikėjai neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 10 d. Nr. 10-82

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir sumažinti UAB „P-parkas“ mokėtiną sumą iki 1 Eur.

2. Pasiūlyti UAB „P-parkas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-29.

3. Įpareigoti UAB „P-parkas“ iki 2016-02-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „P-parkas“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 17 d. Nr. 10-89

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą atlyginti patirtą žalą, nurodant, kad MAXIMA LT, UAB turi vartotojai suteikti 2 EUR vertės MAXIMA LT, UAB dovanų čekį.

2. Pasiūlyti MAXIMA LT, UAB įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimą iki 2016-03-04.

3. Įpareigoti MAXIMA LT, UAB iki 2016-03-04 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą ar atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą MAXIMA LT, UAB neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklapyje www.vvtat.lt

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini)  PRAŠYMO 

2016 m. kovo 4 d. Nr. 10-102

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a: 

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą įpareigoti Bendrovę sumažinti     400 Eur Patalpos pardavimo kainą ir pervesti šią sumą į jos nurodytą sąskaitą. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. kovo 21 d. Nr. 10-113

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą netaikyti kompensacijos už pažeidimo kontrolę mokesčio.

2. Pasiūlyti UAB „P-parkas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-04-04.

3. Įpareigoti UAB „P-parkas“ iki 2016-04-04 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „P-parkas“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 1 d. Nr. 10-128

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus Pardavėjui neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 4 d. Nr. 10-131

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1  punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymą įpareigoti Bendrovę panaikinti        2015-09-30 sąskaitoje Nr. NPCG15123499 nurodytą 143,20 Eur be PVM (173,27 Eur su PVM) mokestį už paslaugą.

2. Pasiūlyti UAB ,,Namų priežiūros centras“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini)  reikalavimą iki 2016-05-13.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-142

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą grąžinti už vairavimo mokymo paslaugas sumokėtus pinigus (530 Eur).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                 Neringa Baronienė

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių           

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-136      

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti Sutartį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus, t. y. 1050,00 EUR.  

2. Pasiūlyti UAB ,,Jutaris“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki        2016-05-05.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė                                                                               

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-145

Vilnius

 Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojui turi būti grąžinta 30 %  už automobilio remonto darbus sumokėtų pinigų (270 Eur).

2.  Pasiūlyti Algirdui Aleksiejui vykdyti vartotojo Bronislovo Gurniko reikalavimą iki 2016-05-10.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                                                                  

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                    Neringa Baronienė                                  

                                          

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 7  d. Nr. 10-147

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

 Iš dalies patenkinti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti vartotojui dalį iš anksto už paslaugas sumokėtų pinigų – 23,60 EUR

Pasiūlyti UAB „Live nation Lietuva“ vykdyti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-02.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                           Neringa Baronienė                    

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. 10-159     

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą netinkamos kokybės paslaugą pakeisti tinkamos kokybės paslauga ar nutraukti Sutartį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus, t. y. 1930,00 EUR.   

2. Pasiūlyti UAB ,,Jutaris“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki    2016-05-12.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                            Neringa Baronienė                                                                               

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 15 d. Nr. 10-172          

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą neatlygintinai pašalinti Darbų trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti.  

2. Pasiūlyti Artūro Ivaško, dirbančiam pagal Individualios veiklos pažymėjimą, vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-16.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

                                                                

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 10-191

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „Servisa ICT“ neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (sutaisyti prekę).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                                                                  

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                    Neringa Baronienė           

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 10-192

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą neatlygintinai pašalinti pagamintų lovų trūkumus bei pateikti tinkamus priedus prie šių lovų.

2. Pasiūlyti UAB „Techpra“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-27.

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                      Neringa Baronienė       

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 26 d. Nr. 10-196

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti iš anksto už paslaugas sumokėtą 1890 EUR sumą.

2. Pasiūlyti UAB „Beauty Education“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-27.

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

  

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 6 d. Nr. 10-229

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir pripažinti, kad  Vartotojai turi būti grąžinta 11,08 EUR suma.

Įpareigoti UAB Šukuosenų studija įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-10.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

                                                                                                                      

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 6 d. Nr. 10-228           

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą neatlygintinai pašalinti statybos darbų defektus.  

Įpareigoti UAB „KARPIS“ iki 2016-07-07 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo įvykdymą.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 9 d. Nr. 10-236

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymo reikalavimą vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Kompiuterį sumokėtą kainą (112,56 Eur).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

  

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA  

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. gegužės 10  d. Nr. 10-239

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojai 100 Eur avansą.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-06-01.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 13 d. Nr. 10-258

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą neatlygintinai pašalinti telefono trūkumus (nemokamai suremontuoti telefoną).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 10-266

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini)  reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą nutraukti baldų gamybos sutartį ir grąžinti už baldus sumokėtą 194 EUR sumą.

Įpareigoti IĮ „Tojusta“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-16.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 Direktorius                                                                                                    Feliksas Petrauskas                                                               

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 23 d. Nr. 10-280

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 11 dalies 3 punktu, n u t a r i a:

Sustabdyti tarp vartotojo (duomenys neskelbtini) ir IĮ „Autura“ kilusio ginčo nagrinėjimą, kol bus gautos išvados iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos dėl IĮ „Autura“ suteiktų automobilio remonto paslaugų atitikimo paslaugų teikimo metu galiojusiame Apraše bei Standarte LST 1438:2005 įtvirtintiems reikalavimams.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 25 d. Nr. 10-289

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą neatlygintinai pašalinti virtuvės baldų komplekto trūkumus tinkamai permontuojant LED lempas, priklijuojant apdailos plokštę ir staljuostę bei pakeičiant apatinę sienelę ir stalviršio dalį, kur matomos krašto deformacijos (plokštės išsipūtimas).

Įpareigoti Mindaugą Venskų vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-27.

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 27 d. Nr. 10-296

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą grąžinti pagal su Rangovu sudarytas sutartis sumokėtą avansą bei sumokėti netesybas (iš viso – 1400 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę (individualios veiklos pažyma Nr. 606268, „Red baldai“) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-23.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 31 d. Nr. 10-301

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojui turi būti grąžinta 603,28 Eur suma, sumokėta už „Moller Auto Vilnius“ automobilio remonto paslaugas.

2.  Įpareigoti UAB „Dvarčionių autoservisas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-05.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                 Neringa Baronienė

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                              

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 2 d. Nr. 10-308

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą neatlygintinai pašalinti baldų trūkumus.

Įpareigoti IĮ „Dizaino laboratorija“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                 Feliksas Petrauskas    

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 3 d. Nr. 10-313

Vilnius

    Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojai turi būti grąžinta 40 %  už automobilio remonto darbus sumokėtų pinigų (92 EUR).

2.  Įpareigoti Žydrūną Gelžinį vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-05.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

                                          

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 6 d. Nr. 10-315         

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą sumažinti prekės (paslaugos) kainą (4056,74 EUR).  

Įpareigoti UAB „Arkada“ iki 2016-07-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo įvykdymą.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. birželio 8 d. Nr. 10-331      

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu reikalavimą pagal sutartyje numatytą darbų kainą pateikti žemės sklypų formavimo, pertvarkymo projektą.   

Pasiūlyti UAB ,,Geometra“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki      2016-07-05.    

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Feliksas Petrauskas                                                                               

 

 

 

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 9 d. Nr. 10-335

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „Nippon Auto“ atlyginti Vartotojo patirtas išlaidas, iš viso 382 EUR.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. birželio 10 d. Nr. 10-343     

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti už žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir perdavimo darbus sumokėtus pinigus,     t. y. 463,39 EUR (keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus 39 ct).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                               Feliksas Petrauskas                                                                             

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 16 d. Nr. 10-351

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus netinkamus (užsakymo neatitikusius) gaminius pakeisti tinkamais arba grąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus (304,92 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės

departamento direktorė, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                        Živilė Kazakevičienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 22 d. Nr. 10-365

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a: 

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iš dalies, t. y. laikyti pagrįstu Vartotojos reikalavimą dėl 249,99 EUR sumos, sumokėtos už minkštų baldų remontą UAB „Dovmina“, grąžinimo.

Įpareigoti UAB „Dovmina“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-20.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                Taurintas Rudys

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini)  prašymo 

2016 m. liepos 1 d. Nr. 10-389

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu nutaria:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtą avansą (230 EUR) ir kriauklę (praustuvą Japurą).

Įpareigoti UAB „Feigenta ir Ko“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-28.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 4 d. Nr. 10-391

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsniu 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą avansą (300 EUR).

Įpareigoti UAB „Lova LT“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-01.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                    Feliksas Petrauskas 

 

 

 

             

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

 VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 5 d. Nr. 10-394

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „CarPro LT“ grąžinti už automobilio remonto darbus sumokėtus pinigus (371 Eur).

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybis nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

                            

                 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL VARTOTOJŲ ATSTOVO (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. liepos  7 d. Nr. 10-402

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1  punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojų atstovo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojų atstovo reikalavimą grąžinti visiems namo butų gyventojams mokamuosiuose pranešimuose nurodytą 12,50 Eur ir priskaičiuotą PVM mokestį už darbus, o už darbus nemokėjusiems, nurašyti 12,50 Eur ir priskaičiuotą PVM skolą ir dėl šios skolos susikaupusius delspinigius.

Įpareigoti UAB „Castrade Service“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-10.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 7 d. Nr. 10-404

Vilnius

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu nutaria:

 

Patenkinti vartotojų (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojų reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtą avansą (600 EUR).

 

Įpareigoti UAB „Lova LT“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-12.

 

Direktorius

Feliksas Petrauskas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 7 d. Nr. 10-405

Vilnius

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu nutaria:

 

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtą avansą (200 EUR).

Įpareigoti UAB „Lova LT“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-28.

 

 

Direktorius

Feliksas Petrauskas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 12 d. Nr. 10-419

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad Vartotojai turi būti grąžinta 380 Eur suma, sumokėta už UAB „Žydrius ir Ko“ suteiktas automobilio remonto paslaugas.

Įpareigoti UAB „Edvardo servisas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-08.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  13  d. Nr. 10-423

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (55,20 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 14  d. Nr. 10-427

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  14  d. Nr. 10-428

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini)  reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (934,65 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  14  d. Nr. 10-429

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 15 d. Nr. 10-430

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (200 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI)  PRAŠYMO

2016 m. liepos  15  d. Nr. 10-432

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 10-444

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (400 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 10-445

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

                                                                                                                     

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 10-446

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ir 28 straipsniu nutaria:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą del turtines žalos atlyginimo, t. y. pripažinti, kad vartotojai turi būti atlyginta turtine žala, sudaranti 130 EUR.

Įpareigoti UAB ,,Gera Taisykla“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-22.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                           Neringa Baronienė

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 22 d. Nr. 10-451

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą neatlygintinai pašalinti virtuvės spintelių trūkumus.

 Įpareigoti UAB „SGV technologijos“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-26.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių,                                                                                          Neringa Baronienė

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 22 d. Nr. 10-453

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą atlyginti dėl paslaugos atlikimo metu sugadintų vyriško kostiumo kelnių atsiradusią 200 EUR vertės žalą.

Įpareigoti UAB „Paulini“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-22.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                           Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 27 d. Nr. 10-471

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2  punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti 20,77 Eur permoką už Administravimo paslaugą bei pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti 1,53 Eur permoką už Rodmenų nuskaitymo paslaugą.

Įpareigoti UAB ,,Servico“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-30.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

           

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 28  d. Nr. 10-472

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti Vartotojo (Duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus grąžinti dalį pinigų, sumokėtų už kelionę, t. y. 433 EUR, arba nemokamai suteikti kitą kelionę.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                            Neringa Baronienė

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 10-481

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojui dalį sumokėto avanso – 128,09 EUR.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-08-20.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių

 

 

               Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 2  d. Nr. 10-482

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojui 219,17 EUR.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-09-05.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                            Neringa Baronienė

apsaugos tarnybos direktorių                                        

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 10-483

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „Autosistema“ atlyginti Vartotojo patirtas išlaidas, iš viso 470 Eur.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                Neringa Baronienė  pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                       

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 10-501

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus, pripažįstant, kad Vartotojui turi būti grąžinta 200 EUR vertės suma, atitinkanti paslaugų, suteiktų UAB „Vikrus“, kainą bei atlygintinos 82,35 EUR vertės išlaidos, patirtos už suteiktas advokato padėjėjos teisines paslaugas.

Įpareigoti IĮ „Autura“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-31.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Patenkinti vartotojo  reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą atlyginti dėl paslaugos atlikimo metu sugadintų vyriško kostiumo kelnių atsiradusią 200 EUR vertės žalą.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                           Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 10-517

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (120 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-31.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 10-522

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti Vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą grąžinti visus paslaugai atlikti pateiktus dokumentus ir už paslaugas sumokėtus pinigus, iš viso 185,36 Eur.

Įpareigoti UAB „AkroGroup“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-09-12.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                Neringa Baronienė  pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                             

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 10-547

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą grąžinti už nesuteiktas paslaugas sumokėtą 50 Eur mokestį.

Įpareigoti Iną Gaižutienę vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-09-23.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 10-554

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti Vatotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą pristatyti siuntą gavėjui Lietuvoje ir sumažinti už paslaugas mokėtiną sumą iki 53,24 Eur.

Įpareigoti UAB „Technologijų era“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-09-26.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Feliksas Petrauskas                                                               

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 10-562

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą atlyginti dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos atsiradusius nuostolius (200 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 2  d. Nr. 10-615

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100,00 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-10-03.

 

 

 

Direktorius

 

           Feliksas Petrauskas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. 10-643

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą grąžinti už nesuteiktas paslaugas sumokėtą 70 Eur mokestį.

Įpareigoti Iną Gaižutienę vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-09-30.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. 10-648

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti Vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti, kad Vartotojai turi būti grąžinti „Akmens meistrai“ sumokėti pinigai (100 EUR).

Įpareigoti UAB „Akmens meistrai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-10-06.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 12 d. Nr. 10-693

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „A1.LT“ nutraukti prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (929,39 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 10-701

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme UAB „Euroglas“ atžvilgiu keliamus reikalavimus neatlygintinai pašalinti automobilyje sumontuoto galinio stiklo trūkumus (pakeisti stiklą) arba sumokėti kompensaciją.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. 10-748

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 4 dalimi bei 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus, pripažįstant, kad Automobilio remonto paslaugų teikėjas UAB „Montavita“ turi Vartotojui atlyginti dalį jo patirtų išlaidų, t. y. 130 EUR, bei neatlygintinai suremontuoti Automobilį, o to nepadarius – kompensuoti Vartotojo pateiktuose dokumentuose nurodytas galimas remonto išlaidas (1532 EUR).

Įpareigoti UAB „Montavita“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-10-31.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 26 d. Nr. 10-758

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 4 dalimi bei 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t. y. pripažinti, kad vartotojui turi būti grąžinta 193 EUR suma.

Įpareigoti UAB „Vairas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-10-27.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. 10-768

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme UAB „Šilta mada“ atžvilgiu keliamą reikalavimą grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus (318 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 5 d. Nr. 10-787

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus, t. y. pripažinti, kad vartotojai neturi būti taikomas paslaugos mokestis paslaugos mokestis (20,85 EUR), be to, Vartotojai turi būti atlyginta 200 EUR vertės turtinė žala.

Įpareigoti UAB „Gryma“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-11-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 7 d. Nr. 10-793

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą grąžinti pagal su Rangovu sudarytą Sutartį sumokėtą avansą (iš viso – 500 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę ((duomenys neskelbtini), individualios veiklos pažyma Nr. 606268, „Red baldai“) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-10.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 7 d. Nr. 10-794

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti, kad Vartotojai Rangovas turi grąžinti pagal su Rangovu sudarytą sutartį sumokėtą avansą (830 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę ((duomenys neskelbtini), individualios veiklos pažyma Nr. 606268, „Red baldai“) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 7 d. Nr. 10-795

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti pagal su Rangovu sudarytą sutartį sumokėtą avansą (iš viso – 900 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę ((duomenys neskelbtini), individualios veiklos pažyma Nr. 606268, „Red baldai“) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 7 d. Nr. 10-797

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti, kad Vartotojai turi būti grąžintas pagal Sutartį, kuri nebuvo įvykdyta, sumokėtas avansas (148,21 EUR).

Įpareigoti UAB „Feigenta ir Ko“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 7 d. Nr. 10-798

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

 

Iš dalies patenkinti Vartotojo prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad Vartotojui turi būti grąžinta 1,09 EUR suma, sumokėta už registruoto laiško siuntimą VšĮ „Saulės zuikučiai“.

Įpareigoti VšĮ „Saulės zuikučiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-14.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

                                                                

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 10 d. Nr. 10-806

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą neatlygintinai pašalinti Kompiuterio trūkumus arba atlyginti išlaidas jiems pašalinti.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 14 d. Nr. 10-820

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą grąžinti už Priekabą sumokėtus pinigus (1650 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 14 d. Nr. 10-825

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

 Iš dalies patenkinti Vartotojo keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad Vartotojui turi būti grąžinta 197,10 EUR suma, sumokėta už projektavimo rangos darbus.

Įpareigoti Giedrę Karenę (duomenys neskelbtini) veikiančią pagal nuolatinio gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 657048, vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-18.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 14 d. Nr. 10-827

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti, kad Vartotojai turi būti grąžintas pagal su Rangovu sudarytą sutartį sumokėtas avansas (470 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-14.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 19 d. Nr. 10-839

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. pripažinti pagrįstu vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti su UAB „SKTV“ sudarytą sutartį ir panaikinti 130,03 EUR įsiskolinimą.

Įpareigoti UAB „SKTV“ (į.k. 302745323) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-21.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. spalio 31 d. Nr. 10-862

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti už Prekę likusią (Pardavėjos negrąžintą) pinigų sumą – 150 EUR.

Įpareigoti Aureliją Ežerskytę vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-11-28.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                     Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. 10-887

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) keliamą reikalavimą ir pripažinti, kad vartotojai (duomenys neskelbtini) turi būti grąžinta 115 EUR suma.

Įpareigoti UAB „Carolina Capelli“ (įm. k. 302984889) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-09.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                Neringa Baronienė  pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                             

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. 10-913

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą grąžinti už paslaugas sumokėtus pinigus (60 EUR).

Įpareigoti Iną Gaižutienę vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-18.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                             Julius Pagojus

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 10-937

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą Paslaugų teikėjui pakeisti sugadintą suknelę ar atlyginti jos vertę.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                             Julius Pagojus

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 18 d. Nr. 10-949

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti Vartotojo reikalavimą sumontuoti naujas variklio vožtuvinio mechanizmo dangtelių tarpines.

Įpareigoti UAB „Padžera“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-23.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Julius Pagojus 

 

                                                                     

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 10-969

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą grąžinti už Įrenginį sumokėtus pinigus – 79,24 EUR.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                             Julius Pagojus

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 10-973

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 4 dalimi bei 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus, pripažįstant, kad UAB „Mediashop“ turi atlyginti Vartotojui 19 EUR vertės išlaidas, kurias Vartotojas patyrė dėl atliktos Kompiuterio diagnostikos autorizuotame servise.

Įpareigoti UAB „Mediashop“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-21.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                             Julius Pagojus

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 10-975

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti Vartotojos reikalavimą grąžinti dalį už nesuteiktas paslaugas sumokėtų pinigų, t.y. 300 EUR.

Įpareigoti Iriną Bobrovskają (duomenys neskelbtini) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-27.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                            Julius Pagojus 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 10-984

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimus, t. y. pripažinti, kad UAB „Imonta“ (įm. k. 304168176, Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius) turi neatlygintinai pašalinti Vartotojos įsigytų baldų bei įmonės atliktų jų surinkimo ir montavimo darbų trūkumus, įvardintus Patikrinimo akte.

Įpareigoti UAB „Imonta“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-12-28.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                             Julius Pagojus

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. 10-1030

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą neatlygintinai pašalinti Šildymo sistemos trūkumus.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 10-1038

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t. y. pripažinti, kad vartotojui (duomenys neskelbtini) turi būti atlyginti 830,50 EUR dydžio nuostoliai už netinkamai suteiką motociklo pervežimo paslaugą ir dėl to motociklui padarytą žalą.

Įpareigoti MB „Nortlita“ (įm. k. 303105504) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-06.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                 Neringa Baronienė

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 14 d. Nr. 10-1046

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą pripažįstant, kad UAB „Vytkana“ (įm. k. 300586192, Raudondvario pl. 112, Kaunas) vartotojai (duomenys neskelbtini) turi grąžinti 910 EUR sumą, sumokėtą už netinkamos kokybės baldus, bei išmontuoti ir išsivežti minėtus baldus.

Įpareigoti UAB „Vytkana“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-13.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                        Neringa Baronienė                                                                                                           

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 19 d. Nr. 10-1075

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus (50 EUR).

Įpareigoti Iną Gaižutienę (duomenys neskelbtini) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-17.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 10-1101

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti su Audriumi Jankumi (duomenys neskelbtini) sudarytą Sutartį ir grąžinti sumokėtą avansą (900 EUR).

Įpareigoti Audrių Jankų vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-16.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 24 d. Nr. 10-1124

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus (50 EUR).

Įpareigoti Iną Gaižutienę (duomenys neskelbtini) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-23.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. 10-1134

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą pakeisti remonto metu įlenktą Kompiuterio modulio (korpuso) nugarėlę.

Įpareigoti UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“ (įm. k. 300013050, Savanorių pr. 125, Kaunas) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-12.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. 10-1135

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t. y. pripažinti, kad UAB ,,E – servis plius“ (įm. k. 123228195, buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 2b-1, Vilnius) turi pakeisti vartotojai (duomenys neskelbtini) priklausančio automobilio kairės pusės priekinį žibintą kitu, tinkamos kokybės žibintu.

Įpareigoti UAB ,,E – servis plius“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-20.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                 Neringa Baronienė

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                       

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 10-1124

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą pakeisti remonto metu įlenktą Kompiuterio modulio (korpuso) nugarėlę.

Įpareigoti UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“ (įm. k. 300013050, Savanorių pr. 125, Kaunas) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2017-01-12.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 10-1150

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme UAB „BMS Technologija“ atžvilgiu keliamą reikalavimą grąžinti dalį už atliktus automobilio remonto darbus sumokėtų pinigų – 440,33 EUR.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                         Neringa Baronienė