*skip_to_content*
en

Dažniausi klausimai dėl paslaugų ir prekių atsižvelgiant į koronavirusą

Dažniausi klausimai dėl paslaugų ir prekių atsižvelgiant į koronavirusą

Sekite svarbiausią informaciją dėl koronaviruso: http://www.koronastop.lt/.

 

Kokios vartotojų teisės atšaukus renginius Lietuvoje, kurie turėjo įvykti karantino metu arba praėjus 3 mėn. po karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo?

 • Sekite renginių organizatorių bei bilietų platintojų viešai skelbiamą informaciją apie atšaukiamus bei atidedamus renginius.
 • Paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo (jei renginys turėjo vykti nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto karantino metu – per 30 dienų nuo šio karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo) turi teisę nustatyti vėlesnę renginio datą. Renginys turi įvykti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo. Pakeitus renginio datą, paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti iš Jūsų jokių papildomų mokesčių.
 • Jei su vėlesne renginio data nesutinkate, turite teisę ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pranešimo apie vėlesnę renginio datą pranešti paslaugų teikėjui apie savo nesutikimą. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų pranešimo apie nesutikimą dienos suteikti kuponą, kurio vertė negali būti mažesnė nei už bilietą sumokėta suma. Kuponu galite apmokėti bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainą arba jos dalį.
 • Nepasinaudoję kuponu per 12 mėnesių, turite teisę per 14 dienų nuo kupono galiojimo pabaigos susigrąžinti kupono vertę pinigais.
 • Jei paslaugų teikėjas nesuteikia kupono, pinigai už bilietus Jums turi būti grąžinti per 14 dienų nuo nustatytos vėlesnės renginio datos.
 • Jei vėlesnė renginio data nenustatoma, paslaugų teikėjas privalo grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų + 30 dienų nuo karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo.
 • Kompensavimo vartotojams už neįvykusius renginius schema
 • Minėtos nuostatos taikomos renginių organizavimo sutartims, kurios buvo sudarytos iki 2020 m. kovo 15 d. įskaitytinai (vertinama, kada buvo sudaryta pirmoji sutartis dėl renginio), ir kai renginys turėjo įvykti karantino draudimų laikotarpiu arba praėjus 3 mėnesiams po karantino metu nustatytų draudimų panaikinimo. Minėtos nuostatos netaikomos vartojimo sutartims, sudarytoms dėl renginių organizavimo paslaugų, kurios yra nutrauktos iki įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki š. m. gegužės 13 d.
 • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT). Šiuo atveju reikia pateikti prašymą, kreipimosi į paslaugos teikėją kopiją, paslaugos teikėjo atsakymo kopiją, bilietų kopijas bei pinigų sumokėjimą už paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu tarnyba@vvtat.ltarba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinė prašymo VVTAT forma: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.

 

Kokios vartotojų teisės organizuotų turistinių kelionių atšaukimo atveju?

 • Kreipkitės į kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą dėl galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kelionės kuponą), t. y. ieškoti abiems šalims tinkamo sprendimo.
 • Jei kitos alternatyvos su kelionių organizatoriumi rasti nepavyksta, turite teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydami nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio, tačiau Jums nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
 • Vadovaujantis 2021-01-23 įsigaliojusiomis Civilinio kodekso pataisomis, pinigai turistams turi būti grąžinti per 14 dienų terminą skaičiuojant nuo 2021 m. vasario 15 d. Atsižvelgiant į tai, dėl pinigų grąžinimo vartotojai į kelionių organizatorių turi kreiptis po vasario 15 d.
 • Jei rinkotės kelionių kuponą, Turizmo įstatymo 17(1) straipsnyje nustatyta, kad kelionių kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams. Kadangi kelionių organizatorių išduotas kuponas nesiejamas su konkrečiomis kelionių kryptimis, o su bendraisiais draudimais išvykti iš Lietuvos, kurie buvo panaikinti 2020-06-17, 12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo šios datos. Tuo atveju, jeigu turistas per 12 mėnesių laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę pinigais.

 • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinę prašymo formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.
 • Rekomendacijos dėl kelionių kuponų rekvizitų bei kupono naudojimo sąlygų

 

Jei atšaukus kelionę pasirinkau kelionės kuponą, ar turiu teisę apsigalvoti ir pareikalauti pinigų grąžinimo?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Jeigu vartotojas laisva valia įsipareigoja panaudoti pinigus kitai kelionei / priimti kuponą, t.y. šio sandorio pagrindu tarp ginčo šalių atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Atsižvelgdami į tai, atkreipiame dėmesį, kad vartotojas, pasirašydamas prašymą dėl Sutarties nutraukimo laisva valia įsipareigoja sudaryti naują organizuotos turistinės kelionės sutartį, panaudojant sumokėtą sumą (priimti kuponą / įšaldyti sumą kitai kelionei). Taigi, vartotojas sudaro naują susitarimą su kelionių organizatoriumi, kuris yra galiojantis. Tokiu atveju, vartotojas negali apsigalvoti ir keisti reikalavimo, jei nėra pagrindo nutraukti naujo susitarimo.

 

Jei atšaukus kelionę pasirinkau kelionės kuponą, kada laikoma, kad baigėsi kelionių apribojimai ir pradedamas skaičiuoti kupone numatytas 12 mėn. galiojimo terminas?

Turizmo įstatymo 17(1) straipsnyje nustatyta, kad kelionių kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams.

Kadangi kelionių organizatorių išduotas kuponas nesiejamas su konkrečiomis kelionių kryptimis, o su bendraisiais draudimais išvykti iš Lietuvos, kurie buvo panaikinti 2020-06-17, 12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo šios datos.

Tuo atveju, jeigu turistas per 12 mėnesių laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę pinigais.

 

Jei atšaukus kelionę pasirinkau kelionės nukėlimą, ar turiu teisę apsigalvoti pasikeitus kelionių sąlygoms (privalomi COVID-19 testai, saviizoliacija ir pan.)?

 • Jei sutikote su kelionės nukėlimu prieš metus ir šiuo metu turi įvykti planuota kelionė, bet yra nustatytos papildomos sąlygos dėl kelionių (privalomi COVID-19 testai, saviizoliacija ir pan.), apie kurias sutarties sudarymo metu nebuvote informuoti ir nežinojote, taip pat jei kelionės metu galioja Užsienio reikalų ministerijos rekomendacija nevykti į tą šalį, į kurią numatyta kelionė, Jūs, nesutikdami su pasikeitusiomis kelionės sąlygomis, turite teisę atsisakyti sutarties ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.
 • Kreipkitės į kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą ir nurodykite savo reikalavimą. Su paslaugų teikėju galite tartis dėl galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kelionės kuponą), t. y. ieškoti abiem šalims tinkamo sprendimo.
 • Jei kitos alternatyvos su paslaugų teikėju rasti nepavyksta, turite teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydami nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio.
 • Vadovaujantis 2021-01-23 įsigaliojusiomis Civilinio kodekso pataisomis, pinigai turistams turi būti grąžinti per 14 dienų terminą.
 • Jei rinkotės kelionių kuponą, Turizmo įstatymo 17(1) straipsnyje nustatyta, kad kelionių kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams. Kadangi kelionių organizatorių išduotas kuponas nesiejamas su konkrečiomis kelionių kryptimis, o su bendraisiais draudimais išvykti iš Lietuvos, kurie buvo panaikinti 2020-06-17, 12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo šios datos. Tuo atveju, jeigu turistas per 12 mėnesių laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę pinigais.

 

Ar viešbutis privalo grąžinti avansą, jeigu vartotojas nebegali apsigyventi numatytomis dienomis dėl karantino apribojimų?

 • Jei paslaugos teikėjas karantino laikotarpiu neteikia paslaugų pagal vartojimo sutartį, vartotojas turi teisę kreiptis į paslaugos teikėją dėl galimybės atidėti paslaugų teikimą vėlesniam laikui, susitarti dėl kitokių alternatyvų, o nepavykus rasti kitos alternatyvos – prašyti nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus.
 • Pažymėtina, kad kiekvienas konkretus atvejis būtų vertinamas individualiai, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes bei tai, kokią informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo sąlygas ir šių paslaugų atšaukimo sąlygas suteikė paslaugos teikėjas, ar dėl šalyje galiojančių apribojimų viena sandorio šalis galėjo teikti paslaugas, o kita turėjo galimybę šiomis paslaugomis pasinaudoti ir kt.
 • Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, klientas gali bet kuriuo metu iki apgyvendinimo paslaugų teikimo pradžios nutraukti paslaugų teikimo sutartį, tačiau privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Taigi, vartotojas turi teisę bet kada nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir atgauti pinigus už nesuteiktas paslaugas, tačiau vartotojas turi atlyginti su paslaugos suteikimu susijusias išlaidas, kurias paslaugos teikėjas privalo pagrįsti.
 • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT.

 

Kokios vartotojų teisės, jeigu įsigyta kelionė lėktuvu buvo atšaukta?

 • Sekite paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją apie atšaukiamas arba atidedamas paslaugas bei pinigų grąžinimą.
 • Kreipkitės į oro vežėją dėl galimybės atidėti kelionę, pakeisti kelionės kryptį ar priimti kitą kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kuponą), jei paslaugos teikėjas numato tokią galimybę.
 • Vartotojui ir oro vežėjui neradus kitos alternatyvos, vartotojas turi teisę susigrąžinti pinigus arba gauti nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą. 

Toks įvykis kaip koronavirusas, kuris sukelia kelionių nesklandumus, gali būti priskiriamas ypatingosioms aplinkybėms, kurių paslaugų teikėjai negali kontroliuoti. Skrydžio atšaukimo ar jo atidėjimo dėl ypatingųjų aplinkybių atvejais kompensacija, kuri yra įtvirtinta Reglamente Nr. 261/2004, keleiviams gali būti neišmokama. Daugiau informacijos apie keleivių teises rasite Europos Komisijos gairėse dėl ES keleivių teisių: https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-03-18-covid-19-guidance-eu-passenger-rights_en. Taip pat apie savo teises keliaujant lėktuvu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje https://ecc.lt/lt/rights/travel/plane/cancellation/.

 

Kokios vartotojų teisės, jeigu įsigyta kelionė sausuma ar jūra buvo atšaukta? 

Jeigu atšaukiama kelionė sausuma ar jūra ir vartotojui nepavyksta rasti kitos alternatyvos, t. y. kelionės atidėjimo ar kt., vartotojas turi teisę į maršruto pakeitimą arba pinigų susigrąžinimą. Daugiau informacijos apie keleivių teises rasite Europos Komisijos gairėse dėl ES keleivių teisių: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_lt.pdf. Taip pat apie vartotojų teises keliaujant autobusais, traukiniais ir vandens transportu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje https://ecc.lt/lt/rights/travel/other_transport/bus/.

 

Kokios vartotojų teisės, įsigijus sveikatingumo, grožio, su sportu, laisvalaikiu ir pomėgiais susijusias bei kultūros pramogų paslaugas, kurios buvo atšauktos?

 • Sekite paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją.
 • Ieškokite kompromiso su paslaugų teikėju, įvertinkite savo galimybes atidėti paslaugos teikimą pasibaigus karantino ribojimams, jei paslaugų teikėjas numato tokią galimybę, ar priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą. 
 • Nepasiekus kompromiso su paslaugų teikėju, raštu kreipkitės į paslaugų teikėją ir nurodykite konkretų savo reikalavimą.
 • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT. Šiuo atveju reikia pateikti prašymą, kreipimosi į paslaugos teikėją kopiją, paslaugos teikėjo atsakymo kopiją, sutarties kopiją bei pinigų sumokėjimą už paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius.

 

Kaip karantino ribojimų metu spręsti klausimą dėl sporto klubų paslaugų abonementų galiojimo?

 • Sekite paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją.
 • Ieškokite kompromiso su paslaugų teikėju, įvertinkite savo galimybes atidėti paslaugos teikimą pasibaigus karantino ribojimams, jei paslaugų teikėjas numato tokią galimybę, ar priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą.
 • Paslaugų teikėjas gali vartotojui siūlyti pratęsti abonementų sutartis dėl sporto klubo paslaugų teikimo tiek, kiek, paskelbus karantiną Lietuvoje, negalėjo teikti paslaugų. Kiekvienu atveju pasiūlymas turi būti individualiai aptartas su vartotoju. Jei vartotojas nesutinka su sutarties pratęsimu, kai jam nėra aktualu gauti paslaugas pratęsus sutartį, vartotojas gali atsisakyti sutarties pratęsimo ir prašyti nutraukti sutartį pasibaigus sutarties galiojimo terminui. Kitais atvejais, norint nutraukti sutartį dėl sporto klubo paslaugų teikimo, vadovaujamasi sudarytos sutarties sąlygomis.
 • Kilus ginčui dėl sporto klubo paslaugų teikimo abonementų sutarčių pratęsimo tiek, kiek, paskelbus karantiną Lietuvoje, paslaugų teikėjas negalėjo teikti paslaugų, būtent paslaugų teikėjas turės pareigą įrodyti, kad dėl abonemento sutarties pratęsimo buvo kreiptasi į vartotoją bei pratęsimas buvo individualiai aptartas ir suderintas su vartotoju.
 • Svarbu įvertinti, dėl kokių konkrečių paslaugų sąlygų tarp šalių yra susitarta, ar sutartyje nėra aptartos nenugalimos jėgos aplinkybės ar šalių nenumatytos aplinkybės, ar nėra aptarta sąlygų dėl paslaugų teikimo dėl nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir pan.
 • Jei minėtos aplinkybės sutartyje neaptartos ir paslaugų teikėjui sustabdžius veiklą nėra teikiamos paslaugos pagal sudarytą sutartį, vartotojas turi teisę nemokėti sutartyje sutarto mokesčio už tą laikotarpį, kuriuo metu negalėjo naudotis paslaugomis – t. y. nebuvo teikiamos paslaugos pagal sutartį.

 

Ar reikia mokėti už privataus darželio paslaugas, kol ugdymo procesas nevyks?

 • VVTAT pirmiausia pataria vartotojams ir paslaugų teikėjams ieškoti taikaus šalių susitarimo, pavyzdžiui, įvertinti galimybes laikinai stabdyti darželių paslaugų teikimą bei mokėjimą už jas, pasinaudoti darželinukų ugdymu nuotoliniu būdu ar priimti kitokį paslaugos teikėjo pasiūlymą.
 • Taip pat svarbu peržiūrėti su privačiu darželiu sudarytą sutartį, įvertinti, dėl kokių konkrečių paslaugų sąlygų tarp šalių yra susitarta, ar sutartyje nėra aptartos nenugalimos jėgos aplinkybės ar šalių nenumatytos aplinkybės, ar nėra aptarta sąlygų dėl ugdymo mokesčio mažinimo, jei paslaugų teikėjas negali paslaugų teikti įprastiniu, pagal sutartį sulygtu būdu, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir pan.
 • Jei minėtos aplinkybės sutartyje neaptartos ir jeigu privatus darželis yra sustabdęs veiklą ir nėra teikiamos paslaugos pagal sudarytą sutartį bei nėra patiriamos faktiškos išlaidos, susijusios su ugdymo procesu pagal sutartį, vartotojas turi teisę nemokėti sutartyje sutarto mokesčio.
 • Vartotojui ir paslaugų teikėjui nepavykus rasti bendro sprendimo, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT. Šiuo atveju vartotojas turi pateikti prašymą bei prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas (sudarytos sutarties kopiją, paslaugos teikėjo atsakymo kopiją ir kitų turimų dokumentų kopijas).

 

Ar yra galimybė mažinti mokestį, mokamą už privačios mokyklos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo teikiamas paslaugas karantino metu?

 • VVTAT visų pirma rekomenduoja sekti privačios mokyklos viešai skelbiamą informaciją, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viešai skelbiamą informaciją. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. visoje Lietuvoje pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Ugdymas per atstumą turės vykti iki tol, kol šalyje bus atšaukti karantino draudimai.
 • VVTAT atkreipia dėmesį, kad svarbu įvertinti, dėl kokių konkrečių paslaugų sąlygų tarp šalių yra sulygta, ar sutartyje nėra aptartos nenugalimos jėgos ar šalių nenumatytos aplinkybės, taip pat ar nėra aptarta sąlygų dėl ugdymo mokesčio mažinimo, jei paslaugų teikėjas negali paslaugų teikti įprastiniu, pagal sutartį sulygtu būdu, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir pan.
 • Jei sutartyje minėtų aplinkybių neaptarta, reikėtų atsižvelgti į aplinkybes, kad visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir dėl pasikeitusio mokymo būdo kalta ne mokymo įstaiga, ir tuomet vertinti, ar kurios nors paslaugos, nurodytos sutartyje, privačių mokymo įstaigų nėra teikiamos nuo 2020 m. kovo 30 d.

 

Ar galima pasinaudoti prekės grąžinimo teise karantino laikotarpiu, įsigijus prekę fizinėje parduotuvėje?

Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Prekių keitimas ir grąžinimas karantino laikotarpiu turėtų būti vykdomas įprastai, jei tai objektyviai įmanoma (pavyzdžiui, maisto prekių parduotuvėje, kurios veikla neapribota, nusipirkus ne maisto prekę). VVTAT pažymi, kad šioje neeilinėje situacijoje kiekvienas atvejis būtų vertinamas individualiai pagal konkrečias aplinkybes bei protingumo kriterijus (turint omenyje, kad karantino laikotarpiu vengtinas bet koks nebūtinas asmenų kontaktas) ir atkreipia dėmesį, kad jei prekės grąžinimo terminas pasibaigė karantino laikotarpiu, kuriuo parduotuvė veiklos nevykdė ir fiziškai grąžinti prekę nebuvo galimybių, terminas gali būti pratęstas, tačiau vartotojui išlieka pareiga prieinamomis ryšio priemonėmis ir nepraleidžiant nustatyto termino informuoti pardavėją apie pageidavimą pakeisti ar grąžinti prekę (įvertinant ir galimybę, sutarus su pardavėju, grąžinti ją paštu, naudojantis kurjerių ar paštomatų paslaugomis).

 

Jeigu manau, kad įsigyta prekė yra nekokybiška, ar galiu, jeigu pardavėjo parduotuvės dėl karantino yra uždarytos, nesutikti atsiųsti/pristatyti prekės pardavėjui kitu būdu dėl prekės kokybės įvertinimo?

Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatas prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje. Vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

Pastebėtina, kad jeigu vartotojas pardavėjui pateikia tik prašymą (kurį pateikti net ir karantino metu vartotojas, turėdamas pretenzijų dėl nekokybiškos prekės, pardavėjui privalo), tačiau nepateikia prekės, tai nėra kliūtis vartotojui, nepavykus ginčo su pardavėju išspręsti taikiai, kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba), o Tarnybai tai nėra pagrindas atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą. Jeigu nagrinėjant vartotojo prašymą ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl prekės kokybės šalys laikosi skirtingų pozicijų, Tarnyba gali prašyti vartotojo sudaryti galimybę pardavėjui susipažinti su įrodymais (įsigyta galimai netinkamos kokybės preke) ir per atitinkamą terminą pateikti argumentuotus paaiškinimus dėl ginčijamos prekės kokybės.

Labai svarbu pažymėti, kad sutarties šalys turi bendradarbiauti ir kooperuotis, o nagrinėjant ginčą ne teismo tvarka - naudotis savo teisėmis sąžiningai, nevilkindami ginčo nagrinėjimo. Taip pat paminėtina, kad ginčo nagrinėjimas Tarnyboje gali būti nutraukiamas, kai vartotojas neteikia ginčui nagrinėti reikalingų paaiškinimų ar kitaip trukdo nagrinėti ginčą.

 

Ar galima pasinaudoti kuponu, dovanų čekiu karantino laikotarpiu?

Galimybė pasinaudoti kuponu ar dovanų čekiu karantino laikotarpiu turėtų būti užtikrinama įprastai, jei tai objektyviai įmanoma. Jei kupono arba dovanų čekio panaudojimo terminas pasibaigė karantino laikotarpiu, kuriuo pardavėjas arba paslaugos teikėjas veiklos nevykdė, šis terminas turėtų būti pratęstas. Tačiau pažymėtina, kad vartotojui išlieka pareiga prieinamomis ryšio priemonėmis nepraleidžiant nustatyto termino informuoti pardavėją arba paslaugos teikėją apie pageidavimą pasinaudoti kuponu ar dovanų čekiu, pratęsti kupono ar dovanų čekio galiojimo terminą ar tartis dėl kitų kupono ar dovanų čekio panaudojimo galimybių (pavyzdžiui, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje ar su pristatymu į namus, suteikiant paslaugas nuotoliniu būdu ar kt.). VVTAT dar kartą pažymi, kad šioje neeilinėje situacijoje kiekvienas atvejis būtų vertinamas individualiai pagal konkrečias aplinkybes bei protingumo kriterijus (atsižvelgiant į tai, kad karantino laikotarpiu vengtinas bet koks nebūtinas asmenų kontaktas).

 

Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas karantinas yra laikomas force majeure aplinkybe? 

VVTAT neturi įgaliojimų oficialiai aiškinti teisės aktų nuostatų ir jų taikymo, todėl teikia nuomonę, kuri negali būti laikoma oficialiu teisės aiškinimu ir nėra privaloma teismams bei kitoms valstybės institucijoms.

Nenugalimos jėgos institutas, nustato pagrindą atleisti sutarties šalis nuo atsakomybės esant aplinkybėms, kurios pripažįstamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutarties šalims sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų Civilinio kodekso 6.205–6.216 straipsniuose.

Pažymėtina, kad Civiliniame kodekse įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos.

Pažymėtina, kad kilus ginčui tarp vartotojo ir verslininko dėl minėtų aplinkybių, kiekviena kilusio ginčo situacija būtų sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į visas reikšmingas konkrečios situacijos faktines aplinkybes (sutartinius įsipareigojimus, šalių pateiktus įrodymus ir kt.).

 

 

Kur kreiptis kilus problemoms dėl ES valstybėse, Norvegijoje, Islandijoje ir Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių pardavėjų/paslaugų teikėjų veiklos?

Lietuvos vartotojai dėl problemų, kilusių dėl ES valstybėse, Norvegijoje, Islandijoje ir Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių pardavėjų ar paslaugų teikėjų veiklos, gali kreiptis nemokamos pagalbos į Europos vartotojų centrą Lietuvoje (www.ecc.lt, tel. (85) 265 0368, el. p. ECCNET-LT@ec.europa.eu). Centro misija – padėti spręsti problemas, kilusias Lietuvos vartotojams, įsigijusiems nekokybišką prekę ar paslaugą ES valstybėse, Norvegijoje, Islandijoje ar Jungtinėje Karalystėje bei šių valstybių vartotojams, įsigijusiems nekokybišką prekę ar paslaugą Lietuvoje.

 

Kur kreiptis, kilus ginčui dėl Lietuvoje veikiančio pardavėjo/paslaugų teikėjo?

Pirmiausia vartotojas su konkrečiu reikalavimu turi raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją, pateikdamas reikalavimą pagrindžiančius įrodymus. Nepavykus susitarti dėl problemos sprendimo, vartotojas dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka turi teisę kreiptis į VVTAT (www.vvtat.lt). Detalesnė informacija šiais klausimais koronaviruso plitimo laikotarpiu teikiama tel. (85) 262 6760.

 

Taip pat kviečiame sekti nuolat atnaujinamą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje (https://sam.lrv.lt/lt/).

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės