*skip_to_content*
en

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu?

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu?

Prieš įsigyjant prekę labai svarbu ją apžiūrėti ir patikrinti, kadangi laiku nepastebėjus prekės trūkumų, rizika dėl šių trūkumų gali likti vartotojo atsakomybei. Kadangi karantino metu reikia vengti bet kokių nebūtinų asmenų kontaktų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti prekės patikrinimo teise.

Vartotojas turi teisę:

  • apžiūrėti prekę tiek prekybos vietoje, tiek prekės pristatymo vietoje

 

VVTAT primena, jog prekę patikrinti galima ne tik prekybos vietoje, bet ir prekės atsiėmimo metu. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, pirkėjas, prieš mokėdamas ar priimdamas prekę, turi teisę bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku ar metodu (atitinkančiu protingumo kriterijus) patikrinti perkamas prekes, kiek tai būtų leidžiama padaryti tiesiogiai parduotuvėje.

Karantino metu vartotojas taip pat turi teisę apžiūrėti prekę. Jei prekė yra paliekama kurjerio ir negali būti apžiūrėta dalyvaujant abiems šalims, o vartotojo nėra prašoma parašu patvirtinti, jog gauta kokybiška prekė, vartotojo teisė apžiūrėti prekę nukeliama tokiam laikui, per kurį vartotojas galėtų į kaip galima greičiau ją apžiūrėti. Pastebėjus mechaninius pažeidimus ar užsakymo neatitikimus, vartotojas turėtų nedelsdamas apie tai raštu pranešti pardavėjui.

Jei prekė perkama prekybos vietoje, pardavėjas privalo užtikrinti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę, patikrinti jos veikimą ar prašyti pardavėjo pademonstruoti, kaip ją naudoti, jei tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį. Pažymėtina, kad VVTAT nagrinėjant tokio pobūdžio ginčą, šioje ypatingoje situacijoje kiekvienas atvejis būtų vertinamas individualiai pagal konkrečias aplinkybes bei protingumo kriterijus

  • pirma apžiūrėti prekę, o tik po to – pasirašyti dokumentus

Jei kurjeris prašo patvirtinti prekės priėmimą ir kokybę parašu, paprašykite skirti jums kelias minutes ir patikrinkite, ar prekė ir jos pakuotė neturi pastebimų mechaninių pažeidimų, ar pristatytos visos komplektuojamos detalės ir pan. Pasirašę, kad gavote kokybišką ir nepažeistą prekę jos neišpakavę, rizikuojate prisiimti pasekmes, susijusias su įsigytos prekės trūkumais.

  • reikalauti pardavėjo pakeisti prekę, ją sutaisyti, sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus

 

Jei pastebėjote, jog prekė nekokybiška, jūs turite teisę, pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio nuostatas, savo pasirinkimu reikalauti pardavėjo pakeisti prekę, ją sutaisyti, sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus (jei prekės trūkumai nėra mažareikšmiai). Pirmiausia turėtumėte raštu kreiptis į pardavėją, nurodydami jūsų pasirinktą reikalavimą. Pardavėjas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, turi neatlygintinai išnagrinėti jūsų kreipimąsi ir pateikti raštu išsamų bei argumentuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei pardavėjas nepateikia atsakymo arba pardavėjo atsakymas jūsų netenkina, jūs turite teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka.

Trumpa atmintinė apie prekės patikrinimo teisę.

Saugių apsipirkimų!

Įstatymų naujovės