*skip_to_content*
en

Sporto klubo narystės pratęsimas turi būti aptartas su vartotoju

Sporto klubo narystės pratęsimas turi būti aptartas su vartotoju

Pastaruoju metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) sulaukia vartotojų skundų dėl savavališkai sporto klubų pratęsiamų paslaugų teikimo sutarčių, kurios karantino apribojimų metu buvo laikinai sustabdytos. VVTAT pažymi, kad visais atvejais tokia alternatyva turi būti aptarta su vartotoju.

 

Pirmiausia svarbu įvertinti, ar sutartyje su paslaugų teikėju nėra aptartos nenugalimos jėgos aplinkybės, šalių veiksmai ir teisės joms esant bei išnykus. Jei minėtos aplinkybės sutartyje neaptartos, ir paslaugų teikėjas buvo sustabdęs veiklą bei neteikė paslaugų pagal sudarytą sutartį, vartotojas turi teisę nemokėti sutartyje sutarto mokesčio už tą laikotarpį, kuriuo metu negalėjo naudotis paslaugomis.

 

Nors galiojantys teisės aktai nedraudžia paslaugų teikėjui siūlyti pratęsti sporto klubo narystę tiek, kiek paskelbus karantiną Lietuvoje paslaugų teikėjas negalėjo teikti paslaugų, kiekvienu atveju toks pasiūlymas turi būti individualiai aptartas su vartotoju. Kilus ginčui būtent paslaugų teikėjas turės įrodyti, kad toks narystės pratęsimas buvo aptartas ir suderintas su vartotoju.

 

Jei vartotojui neaktualus narystės pratęsimas, vartotojas gali atsisakyti sutarties pratęsimo ir prašyti nutraukti sutartį pasibaigus sutarties galiojimo terminui. Jei vartotojas pageidauja nutraukti sutartį nesulaukęs sutartyje numatyto paslaugų teikimo termino pabaigos, vartotojas turėtų vadovautis sutartyje numatytomis sąlygomis. Kai sutartyje yra numatytos nuolaidos, kurios turi būti sumokamos atsisakius sutarties nepasibaigus paslaugų teikimo terminui, vartotojas turėtų sumokėti šias nuolaidas, tačiau kiekvienu atveju būtų vertinama, ar vartotojui buvo suteikta galimybė faktiškai pasinaudoti paslaugomis ir ar už šias paslaugas buvo suteiktos faktinės nuolaidos. Kilus ginčui paslaugos teikėjas turėtų įrodyti minėtas aplinkybes.

 

VVTAT primena, kad vartotojui ir paslaugų teikėjui nepavykus rasti bendro sprendimo, vartotojas pirmiausia turėtų raštu kreiptis į paslaugos teikėją ir išdėstyti savo keliamą reikalavimą. Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti  išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Vartotojui negavus paslaugos teikėjo atsakymo per numatytą terminą arba gavus atsakymą, kuris vartotojo netenkina, vartotojas turi  teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės