*skip_to_content*
en

Kita aktuali informacija

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

2.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

3.

Skyriaus vedėjas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

 

Pareigų, kurias Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

 

1.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

2.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

3.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris

4.

Skyrių vedėjai

5.

Vyresnieji patarėjai

6.

Patarėjai

7.

Vyriausieji specialistai, atliekantys viešojo administravimo funkcijas

8.

Viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai

Įstatymų naujovės