*skip_to_content*
en

BalPol statybinių blokelių sistema (EPS) sienoms

BalPol statybinių blokelių sistema (EPS) sienoms

 

Kilmės šalis

 

Lietuva

 

Gamintojas

 

UAB „Baltijos polistirenas“, į. k. 160421364, Stasio Lozoraičio g. 15A, Kauno r.

 

Platintojas

 

MB „Fasado apdaila“ į. k. 171649878, Kauno g. 29, LT-78104, Šiauliai;(platintojas)

 

Pavojaus pobūdis

BalPol statybinių blokelių sistemos (EPS) sienoms, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas neatliktas pagal Europos vertinimo dokumentą ETAG 009 „Apkrovų nelaikantys komplektai - sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių klojinių“ (ETAG 009) ir jame nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas.

 

Laikinai į Lietuvos rinką uždrausta teikti BalPol statybinių blokelių sistemą (EPS) sienoms

 

Trumpas produkto aprašymas:

BalPol blokelių sistema – tai tarpusavyje susijungiančių detalių liktinis klojinys iš EPS, skirtas pastatų ir gyvenamųjų namų sienų statybai, komplektuojamas pagal projektą.

 

UAB „Baltijos polistirenas“ Stasio Lozoraičio g. 15A, 53229 Kauno r., gamina ir į rinką tiekia BalPol statybinių blokelių sistemas (EPS) sienoms, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas neatliktas pagal Europos vertinimo dokumentą ETAG 009 „Apkrovų nelaikantys komplektai – sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių klojinių“ (ETAG 009) ir jame nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas. Pateikta produktų eksploatacinių savybių deklaracija neatitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas) nustatytų reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-01-13 sprendimu Nr. 1K-12 laikinai uždraudė tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti BalPol statybinių blokelių sistemas (EPS) sienoms, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produkto saugos ekspertizė, t. y. kol produktui nebus išduotas Europos techninis įvertinimas ir kol produktui nebus pateikta Reglamento reikalavimus atitinkanti eksploatacinių savybių deklaracija.