en

2010

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. liepos 1 d. Nr. 12PS-18

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Deniro“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Deniro“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                   VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. liepos 1 d. Nr. 12PS-19

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi  n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „HL09“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „HL09“ 2750 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                   VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. liepos 1 d. Nr. 12PS-20

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Y.x.z.“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškus tekstilės gaminius – skirti UAB „Y.x.z.“ 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                   VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 12PS-21

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Auksinis kelias“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Auksinis kelias“ 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                             ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

                 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 12PS-22

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Haorun“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „Haorun“ 2200 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                                ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

                   

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 12PS-23

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Medisana“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Medisana“ 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                            ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

               

 

   VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 12PS-24

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Baltora“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Baltora“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                           ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugsėjo 2 d. Nr.12PS-25

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą UAB „Baltkos“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Baltkos“ 500 (penkių šimtų) litų baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugsėjo 23 d. Nr.12PS-26

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą UAB „Azijos centras“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti UAB „Azijos centras“ 2750 (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt) litų baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                        ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugsėjo 23 d. Nr.12PS-27

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto ir 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą UAB „Azijos centras“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Azijos centras“ 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                            ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

                

 

  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. 12PS-28

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Viskas už vieną eurą“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Viskas už vieną eurą“ 4000 Lt (keturių tūkstančių litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                   VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. spalio 21 d. Nr. 12PS-30

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Jysk Baltic“ pateikė į rinką pavojingus popierinius skraidančius žibintus – skirti UAB „Jysk Baltic“ 1200 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                         ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

                   

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. lapkričio 18 d. Nr. 12PS-31

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 ir 4 dalimi             n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Ren Hang“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „Ren Hang“ 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. lapkričio 18 d. Nr. 12PS-32

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Senukų prekybos centras“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Senukų prekybos centras“ 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. lapkričio 18 d. Nr. 12PS-33

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 ir 4 dalimis,           n u t a  r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Kosvila Baltic“ 3500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                 VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. 12PS-34

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Dolsena“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Dolsena“ 700 Lt (septynių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. 12PS-35

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 ir 4 dalimis            n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Auksinis kelias“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Auksinis kelias“ 600 Lt (šešių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. 12PS-36

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – L. Stašaitienės firma pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti L. Stašaitienės firmai 800 Lt (aštuonių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                 VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 12PS-37

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Jysk Baltic“ pateikė į rinką pavojingas sulankstomas kėdes-lipynes – skirti UAB „Jysk Baltic“ 700 Lt (septynių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 12PS-38

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Vaikutis“ pateikė į rinką pavojingas vaikiškas vaikštynes – skirti UAB „Vaikutis“ 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS