en

2011

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. sausio 20 d. Nr. 12PS-1

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Saldainis“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Saldainis“ 2000 Lt (du tūkstančiai litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. sausio 20 d. Nr. 12PS-2

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Euroliuksas“ pateikė į rinką pavojingą elektrinį siurblį „Ručejok“ H3 – skirti UAB „Euroliuksas“ 2750 Lt (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. vasario 10 d. Nr. 12PS-3

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Yi Hua“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti UAB „Yi Hua“ 600 Lt (šeši šimtai litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. vasario 24 d. Nr. 12PS-4

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Rivona“ pateikė į rinką pavojingą šviestuvą – skirti UAB „Rivona“ 1500 Lt (tūkstantis penki šimtai litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                                                  FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. vasario 24 d. Nr. 12PS-5

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Yi Hua“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti UAB „Yi Hua“ 1000 Lt (tūkstantis litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                        FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                     VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. balandžio 14 d. Nr. 12PS-6

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Vigrė“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti UAB „Vigrė“ 700 Lt (septyni šimtai litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                     FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                     VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. balandžio 20 d. Nr. 12PS-7

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 7 punkto pažeidimą – UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į rinką pavojingus kosmetikos gaminius – skirti UAB „Kosvila Baltic“ 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                    FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                      VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. birželio 30 d. Nr. 12PS-8

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Paslaugų idėja“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti UAB „Paslaugų idėja“ 600 Lt (šeši šimtai litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                       FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

                     VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. liepos 21 d. Nr. 12PS-9

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – V. Šutkaus IĮ „1001 smulkmena“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti V. Šutkaus IĮ „1001 smulkmena“ 1000 Lt (vienas tūkstantis litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                     FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. 12PS-10

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Jysk Baltic“ pateikė į rinką pavojingus klijus – skirti UAB „Jysk Baltic“ 2750 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt litų) baudą. 

DIREKTORIUS                                                                                    FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS 

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. 12PS-11

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „HL09“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „HL09“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                     FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. spalio 13 d. Nr. 12PS-12

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Gernora“ pateikė į rinką pavojingas vonios putas – skirti UAB „Gernora“ 900 Lt (devynių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                      FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

             VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. spalio 27 d. Nr. 12PS-13

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „HONG YI“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „HONG YI“ 2750 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt litų) baudą.

DIREKTORIUS                                                                                         FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. 12PS-15

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Rich Splendor“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „Rich Splendor“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA, PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                                ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. 12PS-16

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Bimbo Vilnius“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „Bimbo Vilnius“ 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                             ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-17

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „LPP“ pateikė į rinką pavojingus vaikiškos tekstilės gaminius – skirti UAB „LPP“ 800 Lt (aštuonių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ

                                                              ŽIVILĖ KAZAKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS 

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-18

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – V. Šutkaus IĮ „1001 smulkmena“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – skirti V. Šutkaus IĮ „1001 smulkmena“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą. 

DIREKTORIUS

                                                             FELIKSAS PETRAUSKAS

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS 

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-19

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Bellit“ pateikė į rinką pavojingą ritinį kabelio ilgintuvą – skirti UAB „Bellit“ 700 Lt (septynių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS

                                                                FELIKSAS PETRAUSKAS                                                                                                                                                            

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

NUTARIMAS 

DĖL BAUDOS SKYRIMO UŽ PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ 

2011 m. gruodžio 15 d. Nr. 12PS-20

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

Už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Sirenitas“ pateikė į rinką pavojingus šakotuvus AC/AC – skirti UAB „Sirenitas“ 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

DIREKTORIUS

                                                                  FELIKSAS PETRAUSKAS