en

2016

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „RIVONA“ PAVOJINGŲ ATŠVAITŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. kovo 3 d. Nr. 12PS-1

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 ir 4 dalimis, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimą –UAB „Rivona“ pateikė į rinką pavojingus atšvaitus – skirti UAB „Rivona“ 1200,00 (Vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                 Feliksas Petrauskas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SARGUVA“ PAVOJINGŲ ATŠVAITŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 12PS-2

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 ir 4 dalimis, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimą –UAB „Sarguva“ pateikė į rinką pavojingus atšvaitus – skirti UAB „Sarguva“ 300 (trijų šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                   Feliksas Petrauskas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „MV TRADING“ PAVOJINGŲ MUZIKINIŲ ŽAISLŲ TRIMITŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 12PS-4

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimą – UAB „MV Trading“ pateikė į rinką pavojingus muzikinius trimitus – skirti UAB „MV Trading“ 796 (septynių šimtų devyniasdešimt šešių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

BYLOJE „DĖL UAB „VISKAS UŽ VIENĄ EURĄ“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ „LĖLĖ+AKSESUARAI“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 12PS-5

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimą – UAB „Viskas už vieną eurą“ pateikė į rinką pavojingus žaislus „Lėlė+aksesuarai“ – skirti UAB „Viskas už vieną eurą“ 700 (septynių šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL MAXIMA LT, UAB PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – DŪDELIŲ֪–FLEITŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 12PS-6

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – MAXIMA LT, UAB pateikė į rinką pavojingus žaislu – dūdeles–fleitas – skirti MAXIMA LT, UAB 398 (Trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „TAVO NORAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – DŪDELIŲ NO. JL385 PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-7

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi, 23 straipsnio 4 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Tavo noras“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – dūdeles No. JL385 – skirti UAB „Tavo noras“ įspėjimą.

Direktorius                                                                                                                           Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „TAVO NORAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – MOBILAUS TELEFONO „TOYS“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-8

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Tavo noras“ pateikė į rinką pavojingą žaislą – mobilųjį telefoną „Toys“ – skirti UAB „Tavo noras“ 288 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                            Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „TAVO NORAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – MOBILAUS TELEFONO „CARTOON GOGIRIKI MUSIC MOBILE“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-9

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Tavo noras“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – mobilųjį telefoną „Cartoon Gogoriki music mobile“ – skirti UAB „Tavo noras“ 398 (trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                            Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „NERSAMA“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – ŠAUTUVŲ „SHOOT SUPER POWER“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-10

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Nersama“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – šautuvus „Shoot super power“ – skirti UAB „Nersama“ 144 (Vieno šimto keturiasdešimt keturių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                           Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „ŽORŽIKAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – FIGŪRĖLIŲ JZD-15 „LITTLE DONKEY“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-11

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Žoržikas“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – figūrėles JZD-15 „Little donkey“ – skirti UAB „Žoržikas“ 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                       Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SIRENITAS“ PAVOJINGŲ ELEKTROTECHNIKOS GAMINIŲ – 4 VIETŲ ILGIKLIŲ SU ĮŽEMINIMU C1-H4T PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-12

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Sirenitas“ pateikė į rinką pavojingus elektrotechnikos gaminius – 4 vietų ilgiklius su įžeminimu C1-H4T – skirti UAB „Sirenitas“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL REMIGIJAUS KANTAUTO PREKYBINĖS FIRMOS PLATINAMŲ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – ŽAISLINIŲ TELEFONŲ „MUSIC CELLULAR PHONE“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-13

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą skirti Remigijaus Kantauto prekybinei firmai įspėjimą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „LAILENAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – TARŠKYNIŲ „RAGANELLA“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-14

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Lailenas“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – tarškynes „Raganella“ – skirti UAB „Lailenas“ įspėjimą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SANIFINAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ MOBILAUS TELEFONO PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 12PS-15

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Sanifinas“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – mobilius telefonus – skirti UAB „Sanifinas“ 300 (trijų šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SANIFINAS“ PAVOJINGŲ TRAUKIAMŲ ŽAISLŲ BEGEMOTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-16

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dpunkto pažeidimą – UAB „SANIFINAS“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – begemotus – skirti UAB „SANIFINAS“ 300 (trijų šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                       Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SANIFINAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLINIŲ ŠAUTUVŲ „STORM“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-17

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Sanifinas“ pateikė į rinką pavojingus žaislinius šautuvus „Storm“ – skirti UAB „Sanifinas“ 600 (šešių šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL MAXIMA LT,UAB PAVOJINGŲ DVIRAČIŲ „LEADER WILD CAT“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-18

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – MAXIMA LT, UAB pateikė į rinką pavojingus dviračius „Leader wild cat“ – skirti MAXIMA LT, UAB 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                         Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „KOTRYNA“ PAVOJINGŲ DVIRAČIŲ „CONVEX“, 26 COLIŲ 18 PAVARŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-19

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Kotryna“ pateikė į rinką pavojingus dviračius „Convex“, 26 colių, 18 pavarų – skirti UAB „Kotryna“ 288 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                         Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL DARIAUS LINARTO, VYKDANČIO VEIKLĄ PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ NR. 32.2.G18-713, PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – TRIRATUKŲ „BEMI TRIKE“ – PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-20

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi ir 23 straipsnio 4 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą skirti Dariui Linartui, vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 32.2.G-18713, įspėjimą.

Direktorius                                                                                                                    Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – PONIŲ SU PRIEDAIS „FUNS PONY MINI“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 12PS-21

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – ponius su priedais „Funs pony mini“ – skirti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                        Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „RIMI LIETUVA“ PLATINAMŲ ELEKTROTECHNIKOS GAMINIŲ – ĮKRAUNAMŲ PROŽEKTORIŲ LED-1907 PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 12PS-22

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „RIMI Lietuva“ pateikė į rinką pavojingus elektrotechnikos gaminius – įkraunamus prožektorius LED-1907 – skirti UAB „RIMI Lietuva“ 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                          Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB KOTRYNA“ PLATINAMŲ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – ŽAISLINIŲ ŠAUTUVŲ BANZAI MIKRO POWER PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 12PS-23

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Kotryna“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – žaislinius šautuvus Banzai mikro power – skirti UAB „Kotryna“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Direktorius                                                                                                                           Julius Pagojus

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „žoržikas“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – GUMINIŲ ŽAISLŲ RINKINIŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-24

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Žoržikas“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – guminius žaislų rinkinius – skirti UAB „Žoržikas“ 144 (vieno šimto keturiasdešimt keturių) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                     Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „DOLSETA“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – LĖLIŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-25

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Dolseta“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – lėles – skirti UAB „Dolseta“ 500 (penkių šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „SANIFINAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLINIŲ ŠAUTUVŲ „BUMBLEBEE“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-26

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „SANIFINAS“ pateikė į rinką pavojingus žaislinius šautuvus „Bumblebee“– skirti UAB „SANIFINAS“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                     Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „RIVONA“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – MUZIKINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIŲ NO. YH989 PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-27

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Rivona“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – muzikinius instrumentų rinkinius No. YH989 – skirti UAB „Rivona“ 350 (trijų šimtų penkiasdešimties) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                   Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „ŽORŽIKAS“ PLATINAMŲ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – ŽAISLINIŲ GINKLŲ „TOYS“ ART. NO. 2206 PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-28

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Žoržikas“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – žaislinius ginklus „Toys“ Art. No. 2206 – skirti UAB „Žoržikas“ 144 (vieno šimto keturiasdešimt keturių) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                    Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „TEGRA STATE“ PAVOJINGŲ SEKUNDINIŲ KLIJŲ „SUPER GLUE TECHNICALL“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-29

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Tegra State“ pateikė į rinką pavojingus sekundinius klijus „Super glue technicall“ – skirti UAB „Tegra State“ 300 (trijų šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                   Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „VISKAS UŽ VIENĄ EURĄ“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – DŪDELIŲ (ITEM. NO. 114664) – PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-30

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Viskas už vieną eurą“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – dūdeles– skirti UAB „Viskas už vien eurą“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                    Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „VISKAS UŽ VIENĄ EURĄ“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – AUTOMOBILIŲ (ITEM. NO. 140414) – PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 12PS-31

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Viskas už vieną eurą“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – automobilius (ITEM. NO. 140414– skirti UAB „Viskas už vieną eurą“ 400 (keturių šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkas                                                                                                   Taurintas Rudys

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „TAVO NORAS“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ RINKINIŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 12PS-32

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Tavo noras“ pateikė į rinką pavojingus žaislų rinkinius – skirti UAB „Tavo noras“ 300 (trijų šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkė                                                                                                Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „DOLSETA“ PAVOJINGŲ ŽAISLINIŲ POLICIJOS RINKINIŲ „MILITARY SUPER POWER“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 12PS-33

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Dolseta“ pateikė į rinką pavojingus žaislinius policijos rinkinius „Military super power“ – skirti UAB „Dolseta“ 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) eurų baudą.

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „NERSAMA“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – BARŠKUČIŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 12PS-34

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Nersama“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – barškučius – skirti UAB „Nersama“ 200 (dviejų šimtų) eurų baudą.

Komisijos pirmininkė                                                                                                   Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „ERMITAŽAS“ PAVOJINGŲ DVIRAČIŲ – „MTB NICE, 26 DYDIS“ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 12PS-35

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „Ermitažas“ pateikė į rinką pavojingus dviračius – „MTB NICE, 26 dydis“ – skirti UAB „Ermitažas“ 450 (keturių šimtų penkiasdešimties) eurų baudą.

Komisijos pirmininkė                                                                                                   Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „BLM“ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – MAŠINŲ PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 12PS-36

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą – UAB „BLM“ pateikė į rinką pavojingus žaislus – mašinas – skirti UAB „BLM“ 144 (vieno šimto keturiasdešimt keturių) eurų baudą.

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

BYLOJE „DĖL UAB „ŽORŽIKAS“ PLATINAMŲ PAVOJINGŲ ŽAISLŲ – MŽAISLINIŲ PLAKTUKŲ SPORT TOYS, KODAS NR. 7001N, PATEIKIMO Į RINKĄ“

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 12PS-37

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos produktų saugos bylų nagrinėjimo aprašo 44.1 punktu nutaria:

Nutraukti bylos „Dėl UAB „Žoržikas“ pavojingų žaislų – žaislinių plaktukų Sport toys, kodas Nr. 7001B, prekės brūkšninis kodas 9400003028840, pateikimo į rinką“ nagrinėjimą.

Komisijos pirmininkė                                                                                               Neringa Baronienė