en

2020

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

 

BYLOJE ,, DĖL UAB „ECODUMAS“ PAVOJINGŲ GAMINIŲ – ELEKTRONINĖMS CIGARETĖMS SKIRTO SKYSČIO 10ML, 20 MG SALT SUMMER DREAM - PATEIKIMO Į RINKĄ“

 

 2020 m. sausio 23 d. Nr. 12T-1

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 26 straipsnio 11 dalimi ir 15 dalimi n u t a r i a:

Už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą skirti UAB „Ecodumas“ 289 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymą.

Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią UAB „Ecodumas“ įteiktas nutarimas dėl baudos paskyrimo. Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB (banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752), kodų sąrašo „Kitos baudos“ skyriaus „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos 6780“ eilutę.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Neringa Baronienė

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

 

BYLOJE ,,DĖL IĮ „GARO GURU“ PAVOJINGŲ GAMINIŲ – ELEKTRONINĖMS CIGARETĖMS SKIRTO SKYSČIO IMPERIA 50VG/50 PG 100 ML - PATEIKIMO Į RINKĄ“

 

 2020 m. vasario 27 d. Nr. 12T-2

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 26 straipsnio 11 dalimi n u t a r i a:

Už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą skirti IĮ „Garo guru“ 578,50 EUR (penkių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir penkiasdešimties centų) baudą.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymą.

Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią IĮ „Garo guru“ įteiktas nutarimas dėl baudos paskyrimo. Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB (banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752), kodų sąrašo „Kitos baudos“ skyriaus „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos 6780“ eilutę.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                      Neringa Ulbaitė

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

 

BYLOJE ,,DĖL UAB „LITRADĖ“ PAVOJINGŲ GAMINIŲ - ELEKTRONINĖMS CIGARETĖMS SKIRTO SKYSČIO VAMPIRE VAPE NIC SALTS HEISENBERG - PATEIKIMO Į RINKĄ“

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. 12T-3

Vilnius

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės (Komisijos pirmininkė), Teisės skyriaus vedėjos Audronės Kaušylienės, Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės, Vartojimo paslaugų skyriaus vedėjos Kristinos Čeponaitės, Rekreacinių paslaugų skyriaus vedėjos Živilės Kazakevičienės,

sekretoriaujant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vyresniajai patarėjai Vitai Šarmavičienei,

dalyvaujant UAB „Litradė“ direktoriaus pavaduotojai Deimantei Karužienei (2020-06-10 UAB „Litradė“ direktoriaus įgaliojimas),

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas) 97 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 13 dalies 2 punktu, bylų nagrinėjimo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2020-04-22 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 1DŠ-46.

Komisija, vadovaudamasi Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 26 straipsnio 11 dalimi n u t a r i a:

Už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą skirti UAB „Litradė“ (į. k. 303182002) 578,50 EUR (penkių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir penkiasdešimties centų) baudą.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymą.

Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią UAB „Litradė“ įteiktas nutarimas dėl baudos paskyrimo. Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB (banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752), kodų sąrašo „Kitos baudos“ skyriaus „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos 6780“ eilutę.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                   Rasa Pupienienė