en

Minimalus tinkamo vartoti terminas

Maisto produkto tinkamumo vartoti terminas – tai terminas, per kurį tinkamai laikomas produktas išlaiko savo specifines savybes, kurias patvirtina gamintojas atitinkamais dokumentais.

 

Pasibaigus tinkamumo vartoti terminui už deklaruotą produkto saugą ir kokybę gamintojas neatsako.

 

Tinkamumo vartoti terminas nurodomas taip: „Geriausias iki…“, kai datoje rašoma diena ir „Geriausias iki … (pabaigos)“ – kitais atvejais. Šalia šių žodžių užrašoma data arba nuoroda į tai, kurioje pakuotės vietoje ji yra. Prireikus po šios informacijos aprašomos laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis tada, kai produktas laikomas nustatytą laiką.

 

Data rašoma neužkoduota forma šia tvarka: diena, mėnuo ir metai.

 

Produktams, kurių tinkamumo vartoti terminas:

 • trumpesnis kaip 3 mėn., pakanka nurodyti dieną ir mėnesį;
 • 3–18 mėn., pakanka nurodyti mėnesį ir metus;
 • ilgesnis kaip 18 mėn., pakanka nurodyti metus.

 

Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per trumpą laiką gali tapti kenksmingi žmonių sveikatai, minimalus tinkamumo vartoti terminas keičiamas į „Tinka vartoti iki…(data)“ (įrašoma data arba nuoroda į tai, kurioje ženklinimo vietoje ji nurodyta). Po šios informacijos aprašomos laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis.

 

Nereikalaujama nurodyti tinkamumo vartoti termino šių produktų:

 • neluptų, nesmulkintų arba panašiai neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, įskaitant bulves. Ši išlyga netaikoma daigintoms sėkloms ir kitiems panašiems produktams, pvz., ankštinių augalų daigams;
 • vynų, likerinių, putojančių, aromatizuotų vynų ir panašių fermentuotų produktų, pagamintų ne iš vynuogių (pvz.: sidro, kriaušių sidro, midaus);
 • alkoholinių gėrimų, turinčių 10 tūrio proc. arba daugiau alkoholio;
 • nealkoholinių gėrimų, vaisių sulčių, vaisių nektarų ir alkoholinių gėrimų, supiltų į atskiras daugiau kaip penkių litrų talpos pakuotes ir skirtų viešajam maitinimui;
 • kepinių arba miltinių konditerijos gaminių, kurie įprastai suvartojami per 24 valandas nuo pagaminimo;
 • acto;
 • valgomosios druskos;
 • cukraus;
 • konditerijos gaminių, susidedančių beveik vien iš aromatinto ir (arba) dažyto cukraus;
 • kramtomosios gumos ir panašių kramtomųjų produktų;
 • atskirų valgomųjų ledų porcijų.