en

Bandymų įkainiai

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ

BANDYMŲ KAINOS

 

1. BENZINO BANDYMAI      
       
Tiriamieji parametrai Tyrimų metodai Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM (21 proc.)
Tankis, esant 15°C, kg/mJ ir išvaizda LST EN ISO 12185 15,36 18,59
Oktaninis skaičius LST EN ISO 5164 54,11 65,47
Sieros kiekis, mg/kg LST EN ISO 20846 18,66 22,58
Švino kiekis, mg/1 LST EN 16136 35,33 42,75
Mangano kiekis, mg/1 LST EN 16136 35,33 42,75
Distiliacijos charakteristikos (automatinis pr.) LST EN ISO 3405 32,55 39,39
Garų slėgis, kPa LST EN 13016-1 12,99 15,72
Lakumo indeksas LST EN 228 p. 5.6.2 Kaina apskaičiuojant naudojant duomenis gautus nustačius garų slėgį ir distiliacijos charakteristikas 
Angliavandenilių ir benzeno kiekis, % LST EN 22854 16,01 19,37
Deguonies, benzeno ir organinių deguoninių junginių kiekis, % LST EN 13132 31,58 38,21
Deguonies, benzeno ir organinių deguoninių junginių kiekis, % ASTM D 5845 ASTM D 6277 19,55 23,66
       
2. DYZELINO BANDYMAI      
Tiriamieji parametrai Tyrimų metodai Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM (21 proc.)
Tankis, esant 15°C, kg/m3 LST EN ISO 12185 15,36 18,59
Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C LST EN 116 26,85 32,49
Drumstimosi temperatūra, °C LST EN 23015 56,78 68,7
Pliūpsnio temperatūra, °C (rankinis pr.) LST EN ISO 2719 25,05 30,31
Pliūpsnio temperatūra, °C (automatinis pr.) LST EN ISO 2719 40,1 48,52
Distiliacijos charakteristikos (automatinis pr.) LST EN ISO 3405 32,55 39,39
Sieros kiekis, mg/kg LST EN ISO 20846 18,66 22,58
Klampa esant 40°C, mm2/s LST EN ISO 3104+AC 28,21 34,13
Vandens kiekis, mg/kg LST EN ISO 12937 13,8 16,7
Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % LST EN 12916 23,3 28,19
Bendrasis priemaišų kiekis, mg/kg LST EN 12662 108,28 131,02
Cetaninis skaičius LST EN 15195 24,99 30,24
RRME kiekis, % LST EN 14078 16,55 20,03
Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) asant 600C, ųm LST EN ISO 12156-1 91,02 110,13
Mangano kiekis, mg/1 Pr LST prEN 16576 35,33 42,75
Dažiklių/žymiklių nustatymas* 1-253/IV-884 12,38 14,98
* Šiam bandymui nenaudojami jokie prietaisai    
       
3. ALYVŲ BANDYMAI      
Tiriamieji parametrai Tyrimų metodai Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM (21 proc.)
Tankis, esant 15°C, kg/m3 LSTENISO 12185 15,36 18,59
Pliūpsnio temperatūra, °C LST EN ISO 2592 40,36 48,84
Stingimo temperatūra, °C LST ISO 3016 62,14 75,19
Kristalizacijos temperatūra, °C ASTM D 2386 37,77 45,7
Sieros kiekis, mg/kg LST EN ISO 8754 17,93 21,7
Klampa esant 40, 100°C, mm2/s LST EN ISO 3104+AC 28,21 34,13
Vandens kiekis, % ISO 3733 15,62 18,9
Kinematinės klampos, tankio, dinaminės klampos ir klampos indekso nustatymas ASTM D 6277 ASTM D 2270 28,13 34,04
       
4.    SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BANDYMAI    
Tiriamieji parametrai Tyrimų metodai Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM (21 proc.)
Dienų kiekis,%, cheminė sudėtis Tankis, kg/m3 ir garų slėgis, kPa Oktaninis skaičius LST EN 27941 LST EN ISO 8973 LST EN 589:2008+Al 19,31 23,37
Išgarinimo likutis, mg/kg LST ISO 15471 118,38 143,24
Sieros kiekis, mg/kg ASTM D 6667 36,57 44,25
Vandens kiekis LST EN 15469 25,85 31,28
       
5.    RIEBALŲ RŪGŠČIŲ METILESTERIŲ (RRME) BANDYMAI    
Tiriamieji parametrai Tyrimų metodai Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM (21 proc.)
Tankis, esant 15 °C, kg/m3 LST EN ISO 12185 13,92 16,84
Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C LSTEN 116 26,85 32,49
Sieros kiekis, mg/kg LST EN ISO 20846 18,66 22,58
Klampa esant 40 °C, mm2/s LST EN ISO 3104+AC 28,21 34,13
Vandens kiekis, mg/kg LST EN ISO 12937 13,8 16,7
Rūgščių skaičius, mg KOH/g LST EN 14104 49,8 60,26
Bendrasis priemaišų kiekis, mg/kg LST EN 12662 108,28 131,02
Esterio kiekis, %                                                 Linoleno rūgšties metilesterio kiekis, % LST EN 14103 30,35 36,72
Atsparumas oksidacijai, esant 110°C (trukmė nuo 6 iki 48 val.)  l val. kaina – 39,23 Eur LST EN 14112 235,38-1883,04 284,81-2278,48
Pliūpsnio temperatūra, °C LST EN ISO 3679 37,25 45,07
Na (natrio), K (kalio), Ca (kalcio), Mg (magnio) ir P (fosforo), mg/kg nustatymas LST EN 14538 LST EN 16294 41,46 50,17