en

2021 metų Produktų saugos bylų apžvalga

2021 metų Produktų saugos bylų apžvalga

2021 metais Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo 51 bylą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo, ekonominės veiklos vykdytojams pateikus į rinką ar tiekus rinkai pavojingus gaminius.

 

Verslininkams buvo skirtos baudos, siekiančios nuo 150 iki 2500 EUR. Šešioms įmonėms taikytos sankcijos už pakartotinai padarytus pažeidimus.

 

Daugiausia pažeidimų buvo nustatyta dėl šių gaminių grupių: žaislai – 23 atvejai (daugiausiai pažeidimų nustatyta vertinant žaislų, skirtų vaikams iki 3 metų, atitiktį, pavojų vaikams kėlė smulkios atsiskiriančios detalės, taip pat neatitikimų nustatyta vertinant žaisluose esančių cheminių medžiagų sudėtį), vaikiški drabužiai – 12, cheminės medžiagos ir mišiniai – 10, elektrotechnikos gaminiai – 9, klijai – 5, baldai – 5, kosmetika – 2, kita – 3 (žiebtuvėlis, kaklo papuošalas, apsauginė veido kaukė).

 

28 bylose baudos skirtos platintojui, 18 bylų – importuotojui, 4 bylose – gamintojui. Dažniausiai pavojingi gaminiai buvo importuoti iš Kinijos, o platinti – tiekiant gaminius Lietuvos rinkai per Lenkijos bei Latvijos tiekėjus. Vienu atveju bylos nagrinėjimas buvo nutrauktas.

 

Šiemet nagrinėjant produktų saugos bylas didesnis dėmesys buvo skirtas tinkamam pavojingų gaminių atšaukimui iš rinkos bei jų sunaikinimui, atsižvelgiant į su Covid-19 susijusias aplinkybes dėl užtrunkančio gaminių utilizavimo. Taip pat nagrinėjant bylas ir skiriant sankcijas ypatinga svarba teikta vartotojų, įsigijusių pavojingus gaminius, informavimui bei tokių gaminių susigrąžinimui iš vartotojų.

 

Raginame verslininkus, pateikusius į rinką pavojingus gaminius, efektyviai vykdyti gaminių atšaukimo procesą, aktyviai naudotis visomis informacijos sklaidos priemonėmis (skelbimai prekybos vietose, internete, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, pasitelkiant nuomonės formuotojus ir kt.), siekiant kuo greičiau ir efektyviau susigrąžinti pavojingus gaminius iš vartotojų. Taip pat kviečiame vartotojus, įsigijusius pavojingus, gaminius, nedvejoti ir nedelsiant grąžinti tokias prekes pardavėjui.

 

Pažymėtina, kad 2021 metais VVTAT taip pat išnagrinėjo 4 bylas ir skyrė baudas dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo, platintojams tiekus rinkai elektroninių cigarečių skysčius (pildykles) su viršytu leistinu nikotino kiekiu, taip pat dėl nepakankamos ar neteisingai nurodytos informacijos pateikimo ant vienkartinių elektroninių cigarečių pakuočių.

 

Sekite informaciją apie pavojingus produktus!