*skip_to_content*
en

Atmintinė: valstybinė kalba interneto svetainėse

Atmintinė: valstybinė kalba interneto svetainėse
Lietuvos Respublikoje registruoti ir veiklą vykdantys komercinės veiklos subjektai interneto svetainėse privalo pateikti informaciją valstybine lietuvių kalba.
 
Verta paminėti pirmųjų LDK lietuviškų knygų autoriaus Mikalojaus Daukšos žodžius: „Tąja [savo] kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais bažnyčioje, tarnyboje, namie.“

Įstatymų naujovės