en

Automobilio pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Automobilio pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Inchcape Motors“ automobilio Pirkimo–pardavimo sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Inchcape Motors“ automobilio Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. vasario 17 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-510, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtoje sutartyje numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, kai pardavėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba į bendrosios kompetencijos teismą.