en

Banko turto išperkamosios nuomos sutartyje, kredito sutartyje ir taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Banko turto išperkamosios nuomos sutartyje, kredito sutartyje ir taisyklėse nustatyta nesąžiningų...

Asociatyvi nuotrauka

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino AB „Šiaulių bankas“ automobilio Pirkimo–pardavimo sutartį ir Lizingo sutarties specialiąsias sąlygas bei jų priedus.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo AB „Šiaulių bankas“ automobilio Pirkimo–pardavimo sutarties ir Lizingo sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų, taip pat Bendrųjų lizingo sąlygų (aktuali redakcija nuo 2016-12-22), Šiaulių banko asmens duomenų apsaugos taisyklių (aktuali redakcija nuo 2019-10-01), Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių (aktuali redakcija nuo 2018-08-01), Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių (aktuali redakcija nuo 2018-10-31) sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. liepos 17 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1547, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimų sutarčių ir taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtose sutartyse ir taisyklėse numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, apribojo vartotojo teises, susijusias su paslaugų teikėju, kai paslaugų teikėjas ar pardavėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą ir įpareigojo vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarčių ir taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka (dėl pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų taikymo), į Lietuvos banką (dėl finansinių paslaugų sutarčių ir taisyklių sąlygų taikymo) arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.