en

„Dvaras Virginija“ paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

„Dvaras Virginija“ paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino individualią veiklą vykdančio paslaugų teikėjo Aleksej Neurov „Dvaras Virginija“ paslaugų teikimo sutartį.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtos sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2020 m. rugsėjo 29 d. priimtas nutarimas Nr.10E-2106, kuriuo nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.