en

Įgaliotosios vartotojų asociacijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti

Įgaliotosios vartotojų asociacijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti

Vadovaujantis Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-440, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kviečia įgaliotąsias vartotojų asociacijas teikti paraiškas finansavimui 2021 m. gauti.

 

Išsamią informaciją apie finansavimo teikimo sąlygas, tvarką, terminus ir finansuojamas veiklas/projektus galima rasti: http://vvtat.lt/veiklos-sritys/vartotoju-asociacijoms-teikiama-finansine-parama/201.