en

Internetinės parduotuvės taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Internetinės parduotuvės taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Tofera“ valdomos internetinės parduotuvės www.paciupk.lt taisykles.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Tofera“ valdomos internetinės parduotuvės taisyklių sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. vasario 10 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-451, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis taisyklių sąlygų verslininkui suteikia teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo bei panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais (nustatomas išimtinis teritorinis teismingumas spręsti ginčą verslininko buveinės vietos teismui, reikalaujama perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apribojamas įrodymų panaudojimas, įrodinėjimo pareiga perkeliama vartotojui ir pan.).

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.