en

Judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos „PILDYK“ teikimo taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos „PILDYK“ teikimo...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Tele2“ judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos „PILDYK“ teikimo taisykles.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtų taisyklių sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2020 m. rugsėjo 29 d. priimtas nutarimas Nr.10E-2112, kuriuo nustatyta, kad tam tikros taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu.

 

Dalis taisyklėse numatytų sąlygų pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

Vartotojai, patyrę žalą dėl taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą  (www.rrt.lt) Vartotojų  teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.