*skip_to_content*
en

Lietuvos ir Bulgarijos institucijų atstovai aptarė produktų dvejopos kokybės srityje įgyvendinamus projektus

Lietuvos ir Bulgarijos institucijų atstovai aptarė produktų dvejopos kokybės srityje...

Š. m. balandžio 18 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atstovai, įgyvendindami Tarnybos ir Europos Komisijos Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto vykdančiosios agentūros (CHAFEA) pasirašytą Susitarimą dėl finansavimo veiklai, susijusiai su produktų dvigubos kokybės daromu poveikiu Lietuvos vartotojams Nr. 811237, lankėsi Bulgarijos vartotojų apsaugos komisijoje bei Bulgarijos maisto saugos agentūroje. Vizito metu Bulgarijos ir Lietuvos institucijų atstovai pasikeitė gerąja vartotojų teisių apsaugos gynimo praktika bei pristatė produktų dvejopos kokybės srityje įgyvendinamus projektus.

 

Bulgarijos vartotojų apsaugos komisijos atstovai pristatė su CHAFEA pasirašyto susitarimo Nr. 811238 tikslus ir veiklas, kurios yra susijusios su institucijų bendradarbiavimo tobulinimu vykdant vartotojų apsaugos teisės aktus produktų dvejopos kokybės srityje. Bulgarijos institucijų vykdomas projektas yra orientuotas į maisto produktų tyrimus, kurie atliekami siekiant nustatyti dvejopą produktų kokybę. Bulgarijoje ypač daug dėmesio skiriama tarpinstituciniam bendradarbiavimui bei vykdomų funkcijų derinimui.

 

Lietuvos atstovai pristatydami Tarnybos vykdomą projektą informavo, kad įgyvendinant projektą atliekamas Lietuvos vartotojų elgsenos, susijusios su dviguba produktų kokybe, tyrimas, kurio tikslas – nustatyti, kokį poveikį informacija apie dvigubą to paties produkto kokybę daro vartotojo sprendimui pirkti konkretų produktą ir kaip veikia vartotojo elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Taip pat projekto metu bus siekiama ištirti Lietuvos vartotojų žinias apie dvigubą produktų kokybę.

 

Delegacijų atstovai pritarė, kad įgyvendinamų projektų rezultatai bus aktualūs abiem valstybėms narėms, nutarta toliau keistis informacija ir bendradarbiauti užtikrinant vartotojų teisę į vienodos kokybės produktus.

 

Bulgarijos įgyvendinamo projekto pabaiga numatyta 2020 m. sausio mėnesį, o Lietuvos vykdomo projekto rezultatai Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms ir organizacijoms bus pristatyti 2019 m. birželio-liepos mėnesį.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės