en

Nesaugius žaislus importavusi įmonė iš klaidų nepasimokė

Nesaugius žaislus importavusi įmonė iš klaidų nepasimokė

UAB „Profisa“ pakartotinai nubausta už Produktų saugos įstatymo pažeidimus – į Lietuvą bendrovės importuotas žaislas kėlė cheminį pavojų vartotojų sveikatai.

 

Į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) akiratį pakliuvo vienoje iš Panevėžio parduotuvių siūlytas įsigyti žaislas – „Lėlė ant arkliuko“. Patikrinimo metu abejonių dėl saugos sukėlęs žaislas buvo atrinktas bandymams. Įvertinus žaislo cheminius rodiklius nustatyta, kad žaislo sudėtyje esančio ftalato (di-2-etilheksilftalatas) kiekis viršija leistiną ribą, todėl žaislas pripažintas keliančiu rimtą riziką vartotojams – cheminį pavojų apsinuodyti. Reikalavimų neatitiko ir žaislo ženklinimas, ant produkto nebuvo nurodytas gamintojo pavadinimas bei adresas.

 

Vertindama bylos aplinkybes, Tarnybos komisija pažymėjo, kad žaislai turi būti pagaminti taip, kad nei jų konstrukcija, nei sudėtyje esančios cheminės medžiagos nekeltų pavojaus vartotojų saugai ir sveikatai. Importuodama pavojingų cheminių savybių žaislą UAB „Profisa“ pažeidė Produktų saugos įstatymo nuostatas.

 

Pažymėtina, kad tai jau ne pirmas UAB „Profisa“ pažeidimas šiemet – rugsėjo mėnesį Tarnyba bendrovei skyrė 796 eurų baudą už į Lietuvą įvežtus pavojingos konstrukcijos žaislus (nuoroda į pranešimą).

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažeidimo mastą, į rinką pateiktų produktų skaičių, trukmę ir tai, kad bendrovė pakartotinai per vienerius metus nuo ankstesnio pažeidimo pažeidė Produktų saugos įstatymo nuostatas, UAB „Profisa“ skirta 1 200 eurų bauda. Importuotojas įpareigotas nedelsiant pašalinti nesaugius produktus iš rinkos, įspėti vartotojus ir susigrąžinti iš jų nesaugius produktus.

 

Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Sekite informaciją apie pavojingus ne maisto produktus!

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius