en

Organizuotos turistinės kelionės sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Organizuotos turistinės kelionės sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Tez Tour“ organizuotos turistinės kelionės sutartį.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtos organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2021 m. vasario 17 d. priimtas nutarimas Nr. 10E-499, kuriuo nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu.

 

Dalis sutarties sąlygų verslininkui suteikia teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus bei panaikina arba apriboja vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.