*skip_to_content*
en

Parengta 2021 m. Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinė apžvalga

Parengta 2021 m. Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė kasmetinę Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinę apžvalgą (toliau – Apžvalga).

 

Apžvalga parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti, kad periodiškai būtų vertinamas institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą, veiklos rezultatyvumas ir valdoma informacija, reikalinga politikos vartotojų teisių apsaugos srityje formavimui.

 

Šia Apžvalga siekiama periodiškai vertinti už vartotojų teisių apsaugą atsakingų institucijų veiklos rezultatyvumą, stiprinti institucijų bendradarbiavimą bei gerinti vartotojų teisių apsaugą šalyje.

 

Apžvalga parengta pagal valstybės institucijų pateiktą informaciją apie gautus vartotojų skundus bei prašymus ir nagrinėtus vartojimo ginčus, numatomas bei planuojamas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su vartotojų teisių apsauga, kompetencijos srityje iškilusius probleminius klausimus, pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo, praėjusių metų vykdytą vartotojų švietimo veiklą ir pasiektus rezultatus bei einamaisiais metais vykdomą ir planuojamą vykdyti vartotojų švietimo veiklą.

 

Su parengta apžvalga galima susipažinti ČIA.

 

Su Tarpinstituciniu vartotojų švietimo veiklos planu galima susipažinti ČIA.

 

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės