en

Parengta pirmoji vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinė apžvalga

Parengta pirmoji vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė pirmąją Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinę apžvalgą (toliau – Apžvalga).

 

Apžvalga parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti, kad periodiškai būtų vertinamas institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą, veiklos rezultatyvumas ir valdoma informacija, reikalinga politikos vartotojų teisių apsaugos srityje formavimui. Rengiant Apžvalgą vadovautasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintu Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašu, kuris nustato Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą valstybės ir savivaldybių institucijų, įgyvendinančių savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, veiklos bei šių institucijų ir vartotojų asociacijų veiklos organizuojant vartotojų švietimą koordinavimą. Apžvalga siekiama periodiškai vertinti už vartotojų teisių apsaugą atsakingų institucijų veiklos rezultatyvumą, stiprinti institucijų bendradarbiavimą bei gerinti vartotojų teisių apsaugą šalyje.

 

Apžvalga parengta pagal valstybės institucijų pateiktą informaciją:

  • informaciją apie vartotojų skundus bei prašymus ir nagrinėtus vartojimo ginčus;
  • numatomas bei planuojamas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su vartotojų teisių apsauga;
  • priemones ir veiksmus, įtrauktus į planavimo dokumentus, susijusius su vartotojų teisių apsauga;
  • kompetencijos srityje iškilusius probleminius klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, ir siūlomus jų sprendimo būdus;
  • pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo ir kitą vartotojų teisių apsaugai aktualią informaciją;
  • praėjusių metų vykdytą vartotojų švietimo veiklą ir pasiektus rezultatus bei einamaisiais metais vykdomą ir planuojamą vykdyti vartotojų švietimo veiklą;
  • informaciją apie praėjusiais metais vykdytas bei einamaisiais metais planuojamas vykdyti prevencines priemones.

 

Su parengta apžvalga galite susipažinti ČIA (atsisiųsti).

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius