en

Pavojingais gaminiais prekiavusioms įmonėms skirtos baudos

Pavojingais gaminiais prekiavusioms įmonėms skirtos baudos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo bylas dėl pavojingų produktų, kuriuos į Lietuvos rinką teikė UAB „RETOIMPORTAS“ ir UAB „TRYJA“.

 

UAB „Retoimportas“ tiekė rinkai pavojingą žaislą – mašiną „Light Cartoon Police“ su saldainiais.  Nustatyta, kad žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka saugos reikalavimų žaislams,  kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams. Žaislo detalės lengvai atsiskiria, jos yra pakankamai smulkios, kad vaikas jas galėtų įsidėti į burną. Taip pat nustatyti elektriniams žaislams keliamų reikalavimų neatitikimai – žaisle esančios baterijos yra lengvai pasiekiamos vaikui.

Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Retoimportas“ skirta 1325 eurų bauda.

 

Reikalavimų taip pat neatitiko UAB „Tryja“ rinkai teiktas pavojingas padangų remonto rinkinys „slime TYRE PLUG KIT“su klijais „slime RUBBER CEMENT“. Atlikus bandymus, nustatyta, kad rinkinio klijuose „slime RUBBER CEMENT“ nustatyta tolueno koncentracija ženkliai viršija leidžiamą kiekį. Taip pat rinkinio pakuotė neatitinka ženklinimo reikalavimų: nenurodyta pagal klijų klasifikaciją priskiriama pavojingumo frazė „Gali sukelti alerginę odos reakciją“ ir cheminė tapatybė klijų sudėtyje esančių cheminių medžiagų (ligroino, fenolio – formaldehido dervos, terpinoleno), kurios prisideda prie mišinio klasifikavimo, susijusio su ūmiu toksiškumu ir odos jautrinimu.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Tryja“ skirta 1325 eurų bauda.

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

2022-01-07