en

Priminimas dėl reikalavimų kelionių pardavimo agentų veiklai

Priminimas dėl reikalavimų kelionių pardavimo agentų veiklai

Siekiant apsaugoti turistų interesus ir užtikrinti kelionių pardavimo agentų veiklos skaidrumą, 2018 m. įsigaliojusiame Turizmo įstatyme nustatyta pareiga asmeniui, prieš pradedant vykdyti kelionių pardavimo agento veiklą, pateikti kelionių pardavimo agento deklaraciją, kurioje patvirtinama atitiktis įstatyme nustatytiems reikalavimams.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) primena, kad veiklą vykdantys kelionių pardavimo agentai iki 2019 m. spalio 1 d. turi elektroniniu būdu (el. paštu prieziura@vvtat.lt) Tarnybai pateikti Turizmo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus – deklaraciją (teikia fizinis ir juridinis asmuo, deklaracijos formą rasite čia), metinę pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (teikia tik juridinis asmuo). Jei juridinis asmuo įregistruotas naujai, teikiamas ūkinės veiklos pradžios balansas. Svarbu tai, kad pateikdamas deklaraciją, kelionių pardavimo agentas patvirtina, kad atitinka Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 4 punktą, pagal kurį kelionių pardavimo agentas privalo užtikrinti, kad kelionių pardavimo agento – akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės – nuosavas kapitalas būtų ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Toks reikalavimas yra numatomas tiek Turizmo įstatyme, tiek Akcinių bendrovių įstatyme. Jo esmė – užtikrinti, kad įmonė netęstų savo veiklos tapusi nemoki. Esant kitokiai kelionių pardavimo agento – juridinio asmens – teisinei formai, negu akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, visi kelionių pardavimo agento turtiniai įsipareigojimai negali viršyti viso juridinio asmens turto. Pažymėtina, kad šio punkto reikalavimas netaikomas kelionių pardavimo agentui – fiziniam asmeniui. Asmenims, turintiems kelionių organizatoriaus pažymėjimą, kelionių pardavimo agento licencija nereikalinga.

 

Visus privalomus dokumentus pateikę kelionių pardavimo agentai bus įtraukiami į kelionių pardavimo agentų sąrašą. Išsamesnę informaciją apie kelionių pardavimo agentų licencijavimą galite rasti Tarnybos internetinėje svetainėje www.vvtat.lt, skiltyje „Turizmo paslaugų teikėjai“.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius