en

Renkatės vaikų užimtumo veiklas? Atkreipkite dėmesį į sutarties sąlygas

Renkatės vaikų užimtumo veiklas? Atkreipkite dėmesį į sutarties sąlygas

Prasidėjus vasarai, o sulig tuo ir vaikų vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiais ieškodami savo atžaloms geriausių ir įdomiausių užimtumo veiklų. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) primena, kad renkantis vaikų užimtumo būrelius, stovyklas ir kt., svarbu įvertinti ne tik paslaugų teikėjo pasiūlymus, bet ir paslaugų teikimo sąlygas. Privačių juridinių asmenų organizuojami vaikų užimtumo būreliai laikomi atlygintinomis paslaugomis, todėl jų teikimui galioja vartotojų teisių apsaugą nustatančios teisės aktų normos.

 

Paslaugų teikimo sąlygas fiksuokite raštu

 

Prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, pirmiausia jums turi būti suteikta išsami, neklaidinanti ir teisinga informacija apie paslaugų teikimo sąlygas. Nors paslaugų teikimo sutarties rašytinė forma nėra privaloma, rekomenduojame susitarimus fiksuoti raštu. Taip išvengsite galimų nesutarimų ateityje. Įvertinkite paslaugų teikimo terminus, apmokėjimo už paslaugas tvarką, mokesčius, sutarties nutraukimo sąlygas ir kt. Neretai tėvai ginčija paslaugų teikėjų reikalavimą apmokėti už būrelį iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį, tačiau jei rašytinėje paslaugų teikimo sutartyje yra įtvirtintas reikalavimas sumokėti už būrelį iš anksto, toks reikalavimas nėra neteisėtas.

 

Galite bet kuriuo metu nutraukti sutartį

 

Prasidėjus užsiėmimams pajutote, kad pasirinktos veiklos jūsų vaikui ne tokios aktualios, kaip tikėjotės? Nors paslaugos jau pradėtos teikti, turite teisę sutartį nutraukti. Tokiu atveju jums teks sumokėti už suteiktas paslaugas ir atlyginti tiesiogines paslaugų teikėjo patirtas išlaidas, kurias jis turi pagrįsti konkrečiais įrodymais. Taigi, susitarimas, įpareigojantis naudotis paslaugomis ir mokėti už jas, pavyzdžiui, visus metus, gali būti nutraukiamas, t. y. asmuo gali bet kuriuo metu pakeisti nuomonę ir atsisakyti lankyti vieną ar kitą užsiėmimą. Atkreipiame dėmesį, jog paslaugų teikimo sutartyje gali būti numatytos atitinkamos sąlygos arba terminai, per kuriuos reikalinga pranešti apie pageidavimą nutraukti sutartį, todėl atidžiai įvertinkite sutartyje numatytas sutarties nutraukimo sąlygas.

 

Kilo papildomų klausimų? Kreipkitės konsultacijos į VVTAT!

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius