*skip_to_content*
en

Skirtos baudos už nesaugių gaminių teikimą į rinką

Skirtos baudos už nesaugių gaminių teikimą į rinką

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo bylas dėl į rinką teiktų pavojingų produktų – žaislų-lėlių bei apsauginio dviratininko šalmo, kuriuos į rinką teikė UAB „INAVI & CO“ ir UAB „Imenza”.

 

VVTAT atrinko UAB „INAVI & CO“ importuojamus žaislus-lėles „Beauty“ bei „CHARM Beauty“. Įvertinus lėlių cheminę sudėtį, nustatyta, jog lėlių sudėtyje žymiai viršytas ftalatų kiekis.

 

Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, rinkai teiktų pavojingų gaminių kiekį bei į tai, jog Produktų saugos įstatymo pažeidimas padarytas pakartotinai, UAB „INAVI & CO“ skirta 1500 eurų bauda.

 

UAB „Imenza“ rinkai tiekė šalmus Polisport Sport Ride, kurie buvo atrinkti bandymui. Bandymu metu, šalmas suskilo esant horizontaliam smūgiui.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, nedidelį rinkai teiktų pavojingų gaminių kiekį, UAB „Imenza“ skirta 500 eurų bauda.

 

! Vartotojus, įsigijusius šiuos pavojingus produktus, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytas prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. !

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės