*skip_to_content*
en

Slovakijoje aptarti dvejopos produktų kokybės srityje vykdomi projektai

Slovakijoje aptarti dvejopos produktų kokybės srityje vykdomi projektai

Vakar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atstovai, įgyvendindami Tarnybos ir Europos Komisijos Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto vykdančiosios agentūros (CHAFEA) pasirašytą Susitarimą dėl finansavimo veiklai, susijusiai su produktų dvejopos kokybės daromu poveikiu Lietuvos vartotojams Nr. 811237, lankėsi Slovakijos žemės ūkio ir regioninės plėtros ministerijoje, kur su minėtos institucijos bei Slovakijos prekybos inspekcijos, Slovakijos Valstybinės veterinarijos ir maisto tarnybos ir Slovakijos Ekonomikos ministerijos atstovais aptarė dvejopos produktų kokybės problemą, pasidalino gerąja vartotojų teisių apsaugos gynimo praktika bei pristatė abiejų šalių vykdomus projektus ir veiklą dvejopos produktų kokybės srityje.

 

Slovakijos žemės ūkio ir regioninės plėtros ministerijos atstovė pasidžiaugė, kad dar 2016 m. Slovakijos iškelta dvigubos produktų kokybės problema pagaliau sulaukė tinkamo valstybių narių institucijų ir Europos Komisijos dėmesio. Kolegos iš Slovakijos taip pat pristatė Maisto ir veterinarijos tarnybos anksčiau atliktų tyrimų dėl dvejopos maisto produktų kokybės rezultatus bei šiuo metu susitarimo su CHAFEA pagrindu atliekamą projektą, pagal kurį bus įsigyjama įranga maisto kokybės tyrimams atlikti, plėtojamos tyrimų atlikimo metodologijos bei atliekami palyginamieji maisto produktų sudėties tyrimai. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2020 metų pabaigos. Minėta institucija taip pat dalyvauja ir Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro atliekamuose tyrimuose.

 

Tarnybos atstovai pristatė Lietuvos vartotojų teisių apsaugos institucinę sistemą bei informavo, kad įgyvendinat Tarnybos vykdomą projektą bus atliekamas Lietuvos vartotojų elgsenos, susijusios su dvejopa produktų kokybe, tyrimas, kurio tikslas – nustatyti, kokį poveikį informacija apie dvejopą to paties produkto kokybę daro vartotojo sprendimui pirkti konkretų produktą ir kaip veikia vartotojo elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Papildomai pažymėta, kad projekto metu bus siekiama ištirti Lietuvos vartotojų žinias apie dvejopą produktų kokybę.

 

Delegacijų atstovai pasidžiaugė, kad naujosios Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos nuostatos, kurias valstybės narės turės perkelti į nacionalinius teisės aktus, suteiks priemonių spręsti dvejopos kokybės produktų pateikimo į rinką klausimą ir labiau apsaugoti vartotojus. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinamų projektų rezultatai bus aktualūs abiem valstybėms narėms, nutarta toliau keistis informacija ir bendradarbiauti užtikrinant vartotojų teisę į vienodos kokybės produktus.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius 

 

 Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos vartotojų programos (2014 – 2020) lėšų

Įstatymų naujovės