en

UAB „Ortosana“ pirkimo ir pardavimo taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Ortosana“ pirkimo ir pardavimo taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Ortosana“ pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.dovanasau.lt taisykles-terminus ir sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Ortosana“ pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.dovanasau.lt taisykles-terminus ir sąlygas (toliau – Taisyklės) nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2022 m. sausio 5 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-5, kuriuo nustatė, kad tam tikros Taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis Taisyklių sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdė, ar netinkamai įvykdė bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, vartotojas buvo įpareigotas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.