en

UAB „Tele2" judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta nesąžiningų sąlygų

UAB „Tele2" judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Tele2” judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrųjų sąlygų, judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties ir priedo prie sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Tele2” judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutarties bendrąsias sąlygas (toliau – Sutartis), Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį ir Priedą prie sutarties nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugsėjo 27 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2476, kuriuo nustatė, kad tam tikros Sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus bei įpareigoja vartotoją įvykdyti visus įsipareigojimus verslininkui net ir tuo atveju, kai šis neįvykdo savųjų arba nevisiškai juos įvykdo.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (www.rrt.lt) Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.