en

Už klaidinančius teiginius apie sveikatos priežiūros kursus, skirta bauda

Už klaidinančius teiginius apie sveikatos priežiūros kursus, skirta bauda

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ skleista reklama, kurioje buvo kviečiama dalyvauti kursuose bei įgyti kompetencijas teikti asmens sveikatos priežiūros veiklai priskirtinas paslaugas, klaidino vartotojus.

 

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ reklamoje skleidė informaciją, nurodydama, kad, dalyvaujant VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ rengiamuose kursuose, bus galima įgyti asmens sveikatos priežiūros specialistui, turinčiam licenciją teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priskirtinas kompetencijas ir teikti asmens sveikatos priežiūros veiklai priskirtinas paslaugas.

 

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ reklamoje naudojo teiginius apie Kosmetikos modulinėse profesinio mokymo programose ir Estetinės mezoterapijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų kursuose galimas įgyti kompetencijas bei kvalifikacijas, jas baigus – atlikti procedūras, priskiriamas gydytojo kompetencijai.

 

Reklamoje buvo skleidžiami tokie teiginiai, kaip:

  • „Mūsų misija - rengti aukštą profesinę kvalifikaciją įgyjančius estetinės mezoterapijos <…> specialistus, gebančius savarankiškai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos ir tarptautinės rinkos poreikius“,
  • „įgys šias išskirtines kompetencijas susijusias su mezoterapijos paslaugų teikimu: Išmanyti estetinės mezoterapijos technologijas ir metodikas, <...> Susipažinti su estetinės mezoterapijos aparatūra, įranga, medžiagomis ir išmokti naudotis savo kompetencijų ribose. Mokėti atlikti estetines – mezoterapines procedūras pagal metodikas, savo kompetencijų ribose. Išmanyti alergines reakcijas, šalutinius poveikius ir mokėti juos atpažinti, žinoti mezoterapijos procedūrų indikacijas ir kontraindikacijas, taikyti individualias mezoterapines programas“,
  • „Mokiniai gauna <...> aparatinės mezoterapijos bei inovatyvių procedūrų mokymus“,
  • „programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, kad mokymus baigę specialistai iš karto galėtų kokybiškai dirbti, kurti darbo vietas estetinės kosmetologijos ir mezoterapijos srityje“.

 

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ naudoti reklaminiai teiginiai galėjo sudaryti nepagrįstą įspūdį, jog, baigę minėtus mokymus, net ir neturėdami licencijos, galės teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Atkreipiame dėmesį, jog gydytojo kompetencijai priskirtinas procedūras gali atlikti:

  • tik licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai turintis asmens sveikatos priežiūros specialistas (gydytojas pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją)
  • ir paslaugas atliekantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla.

 

Kosmetologo kvalifikacija nėra gydytojo kvalifikacija ir negali būti prilyginama asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijai turimų žinių, gebėjimų ir kompetencijų požiūriu (kosmetologas gali teikti tik tas paslaugas (atlikti procedūras), kurios nepriskiriamos asmens sveikatos priežiūros specialisto kompetencijai).

 

Už skleistą klaidinančią reklamą VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ VVTAT skyrė 1 714 eurų baudą. Skiriant baudą atsižvelgta į pažeidimo pobūdį, mastą, trukmę, bendrovės metines pajamas ir bendradarbiavimą tyrimo metu.

 

VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius