*skip_to_content*
en

Vartotojų ir verslininkų ginčai gali būti sprendžiami ir ginčų komisijose

Vartotojų ir verslininkų ginčai gali būti sprendžiami ir ginčų komisijose

Be įprasto rašytinio vartojimo ginčų nagrinėjimo, kai ginčo aplinkybės bei pateikti įrodymai vertinami raštu, Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (VVTAT) vartotojų ir verslininkų ginčai gali būti sprendžiami žodžiu nuolatinėse vartojimo ginčų komisijose.

 

VVTAT priskirtiems ginčams nagrinėti sudaromos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos. Vartojimo ginčų komisijos nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse arba Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Vartojimo ginčų komisijų sudarymo ir darbo tvarka, jų nagrinėjami vartojimo ginčai nustatomi Teisingumo ministro tvirtinamuose vartojimo ginčų komisijų nuostatuose.

 

Kreiptis dėl ginčo sprendimo vartojimo ginčų komisijoje vartotojas (ar verslininkas) gali, kai būtina išklausyti žodinius ginčo šalių paaiškinimus ar kitais atvejais, kai ginčas gali būti geriau išnagrinėtas žodinės procedūros tvarka.

 

Siekiant užtikrinti objektyvų ir greitą ginčo sprendimą, vartojimo ginčų komisiją sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, VVTAT valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir po vieną vartotojų bei verslo asociacijų atstovą, atitinkančius Vartotojų teisių apsaugos įstatyme jiems keliamus reikalavimus. Su vartojimo ginčų komisijų nariais galima susipažinti VVTAT direktoriaus įsakymu patvirtintame vartojimo ginčų komisijų narių sąraše.

 

Kaip nagrinėjami ginčai ir priimami sprendimai?

 

Vartojimo ginčų komisija, gavusi vartotojo prašymą ir papildomus įrodymus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pradžios su jais susipažįsta. Paskirtą dieną į vartojimo ginčų komisijos posėdį kviečiamos abi ginčo šalys. Posėdžio tikslas – taikus vartojimo ginčo sprendimas. Jei taikus sprendimas nėra pasiekiamas, vartojimo ginčų komisijos sprendimai dėl ginčo esmės priimami balsų dauguma. Jeigu ginčą nagrinėja du komisijos nariai ir jų nuomonės išsiskiria arba ginčą nagrinėja tik komisijos pirmininkas, galutinį sprendimą priima komisijos pirmininkas.

 

Svarbu pažymėti, kad vartojimo ginčų komisijų sprendimai, kaip ir rašytinio ginčų nagrinėjimo tvarka priimti sprendimai yra privalomi vykdyti. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, t. y. vartotojas su VVTAT nutarimu gali kreiptis į antstolį ir išieškoti reikalaujamą sumą.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės