en

VVTAT nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Statmesta” pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas

VVTAT nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Statmesta” pirkimo-pardavimo sutarties...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB Statmesta pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB Statmesta pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 3 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1473, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sutarties sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus bei netinkamai panaikina arba apriboja vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.