*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė 40 tūkst. eurų baudą UAB „ESTETUS KLINIKA“

VVTAT skyrė 40 tūkst. eurų baudą UAB „ESTETUS KLINIKA“

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), įvertinusi UAB „ESTETUS KLINIKA“ skleidžiamą reklamą, nustatė Reklamos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Šis straipsnis draudžia sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių reklamoje naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis. 

 

2022 metais VVTAT vykdė stebėseną reklamos srityje, kurios metu vertinta sveikatos priežiūros paslaugų srityje veikiančių komercinės veiklos subjektų interneto svetainėse bei socialinėje erdvėje skelbiama informacija Reklamos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies požiūriu.   

Stebėsenos metu buvo patikrinta UAB „ESTETUS KLINIKA“ interneto svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje skleidžiama informacija. Pastebėta, kad reklamoje bendrovė naudoja pacientų atvaizdus. VVTAT dėl galimo pažeidimo ne kartą kreipėsi į bendrovę, teikė rekomendacijas dėl reklamos reikalavimų laikymosi, tačiau atsakymų į VVTAT siųstus laiškus nebuvo gauta. Paaiškinimus bendrovė pateikė tik šių metų rugpjūčio pabaigoje, likus keletui dienų iki nutarimo dėl pažeidimo priėmimo. 

Nors dalį draudžiamos reklamos UAB „ESTETUS KLINIKA“ pašalino, tačiau dalis tokios reklamos buvo toliau skleidžiama, pastebėta ir naujų reklamos įrašų bendrovės interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose. 

 

Taigi, VVTAT nustatė, jog UAB „ESTETUS KLINIKA“ nesilaikė Reklamos įstatyme numatyto draudimo sveikatos priežiūros paslaugų reklamoje naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, įskaitant pacientą vaizduojantį aktorių, taip pat draudimo reklamoje remtis sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis. Bendrovės reklamoje nuomonės formuotojai (pacientai) viešai skelbė informaciją ir savo asmens duomenis apie kliniką ir joje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, rekomendavo jomis naudotis. Taip pat, reklamuodama sveikatos priežiūros paslaugas, bendrovė rėmėsi sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis. Atsižvelgdama į minėtus įstatymo pažeidimus ir susijusias aplinkybes, VVTAT UAB „ESTETUS KLINIKA“ skyrė 40 554  eurų baudą.    

 

Nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

Įstatymų naujovės