*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė baudas už pavojingų produktų tiekimą į rinką

VVTAT skyrė baudas už pavojingų produktų tiekimą į rinką

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjusi bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo, skyrė sankcijas UAB „Tomita“, UAB „Savingė“ ir AB „Higėja“ už nesaugių gaminių pateikimą į rinką.

 

UAB „Tomita“ į rinką teikė nesaugų USB maitinimo šaltinį Emos, kuris buvo atrinktas bandymams VVTAT vykdant tarptautinę programą dėl USB įkroviklių atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimų atitikties tikrinimo. Atlikus bandymus akredituotoje laboratorijoje, buvo nustatyta, jog įkroviklis kelia pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai.

 

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VVTAT UAB „Tomita“ skyrė 750 eurų baudą.

 

UAB „Savingė“ į rinką teikė degųjį skystį „Flammifera FLAMMABLE LIQUID“, kuris dėl nustatytų tam tikrų ženklinimo ir mažmeninės prekybos reikalavimų pažeidimų kėlė rimtą cheminio pavojaus riziką.

 

VVTAT, įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir tai, kad Produktų saugos įstatymas pažeistas pakartotinai, UAB „Savingė“ skyrė 2 000 eurų baudą.

 

AB „Higėja“ į rinką teikė grilių ir židinių valiklį „VALIS“, kuris neatitiko saugos reikalavimų – neturėjo vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės.

 

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir Produktų saugos įstatymo pažeidimo pakartotinumą, VVTAT už Produktų saugos įstatymo pažeidimą AB „Higėja“ skyrė 1 800 eurų baudą.

 

! Vartotojus, įsigijusius šiuos pavojingus produktus, raginame NENAUDOTI ŠIŲ PRODUKTŲ, kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytas prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus !

 

Tarnybos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės