en

VVTAT vykdoma stebėsena – prevencinė priemonė, padedanti užtikrinti sąžiningą verslo praktiką

VVTAT vykdoma stebėsena – prevencinė priemonė, padedanti užtikrinti sąžiningą verslo praktiką

Kiekvienais metais Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atlieka tam tikrų ūkio subjektų veiklos stebėseną reklamos, nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų srityse, taip pat ir dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi.

 

Konkrečios stebėsenos sritys nustatomos atsižvelgiant į nacionalinius bei ES vartotojų teisių apsaugos politikos prioritetus, fiksuotų pažeidimų skaičių ir pobūdį, naujas teisės aktų nuostatas ar kitas aktualijas.

 

Šiais metais VVTAT vykdo ūkio subjektų stebėseną šiose srityse:

  • nesąžiningos komercinės veiklos srityje – pagal planuojamų tikrinti subjektų (elektros, dujų, transporto ir nekilnojamojo turto srityse) sąrašą, kurių tinklalapiuose pateikiami vartotojų atsiliepimai, bus vertinamas atitikimas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatytiems reikalavimams;
  • reklamos srityje – pagal planuojamų tikrinti reklamos skleidėjų (elektros energijos srityje) sąrašą, kurių interneto tinklalapiuose skelbiama informacija, susijusi su elektros energijos teikimu, bus vertinama klaidinančios reklamos požiūriu;
  • vartojimo sutarčių srityje - pagal planuojamų tikrinti subjektų (elektros energijos tiekimo paslaugų bei nuotolinės maisto ir nealkoholinių gėrimų prekybos srityje) sąrašą, bus tikrinamos vartojimo sutartys nesąžiningų sąlygų požiūriu;
  • taip pat bus atliktas elektros tiekėjų svetainių monitoringas vertinant pateiktos informacijos atitikimą bendriems vartotojų teisių apsaugos reikalavimams.

 

VVTAT pasirinktos stebėsenos sritys bei tikrinamų subjektų sąrašas skelbiami  kalendorinių metų pradžioje VVTAT internetiniame puslapyje https://www.vvtat.lt/ukio-subjektu-prieziura/stebesenos/622 . Stebėsena atliekama vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintose taisyklėse nustatyta tvarka.

 

Vykdomos stebėsenos tikslas – metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimas vertinant informaciją apie ūkio subjektus, bendradarbiaujant su jais ir juos konsultuojant VVTAT kompetencijos klausimais ar įgyvendinant kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų.

 

Stebėsenai pasirinktų tikrinti subjektų sąrašas yra pasirenkamas atsitiktine tvarka. Tai, kad VVTAT kreipiasi į atitinkamą bendrovę informuodama apie atliekamą stebėseną ir prašydama pateikti tam tikrą informaciją, nereiškia, jog kyla įtarimų dėl įmonės veiklos ar galimų įstatymų pažeidimų.

 

Poveikio priemonės ūkio subjektams taikomos tik tada, jeigu stebėsenos (monitoringo) tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra, neįmanoma pasiekti kitais teisėtais būdais, taip pat, kai siekiama užkirsti kelią žalos visuomenei ir kitų asmenų interesams atsiradimui.