en

Neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisės naudojantis geležinkelio bendrovių teikiamomis paslaugomis

Teisė naudotis transporto paslaugomis

 • Geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių organizatorius privalo priimti rezervaciją ar parduoti bilietą neįgaliajam ar ribotos judėsenos asmeniui.
 • Rezervavimas ir bilietai neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims teikiami be jokio antkainio.
 • Geležinkelio įmonė negali reikalauti, kad toks asmuo būtų lydimas kito asmens, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant nepažeisti taisyklių, taikomas vežant neįgaliuosius ir ribotos judėsenos asmenis.

 

Teisė į informaciją

 • Paprašius, geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius informuoja apie geležinkelio paslaugų pritaikymą neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims, apie galimybę jiems patekti į riedmenis ir patogumus traukiniuose.
 • Jei geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ar kelionių organizatorius atsisakė priimti rezervaciją ar parduoti bilietą neįgaliajam ar ribotos judėsenos asmeniui ar reikalavo, kad toks asmuo būtų lydimas kito asmens, neįgaliam ar ribotos judėsenos asmeniui paprašius, ji raštu praneša tokių veiksmų priežastis per penkias darbo dienas nuo atsisakymo rezervuoti ar išduoti bilietą arba pareikalavimo, kad asmuo būtų lydimas.

 

Teisė į paslaugos prieinamumą

 • Geležinkelio bendrovės privalo užtikrinti, kad stotis, peronai, riedmenys ir kiti įrenginiai būtų prieinami neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims bei imtis visų įmanomų priemonių, kad tokie asmenys galėtų keliauti geležinkeliais.
 • Jeigu neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo yra įsigijęs terminuotą bilietą, informaciją apie savo keliones jis gali pateikti iš anksto vieną kartą.

 

Teisė į pagalbą geležinkelio stotyje bei traukinyje

 • Neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys turi teisę į nemokama pagalbą reikalingą įlipant į traukinį, iš jo išlipant ar persėdant į kitą, geležinkelio stotyse, kurios aprūpintos lydinčiuoju personalu.
 • Nesant galimybės įgyvendinti aukščiau paminėtą pagalbą, neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys turi teisę į prieinamą informaciją apie artimiausias stotis, kuriose jiems gali būti suteikta tokia pagalba.
 • Neįgalieji ir ribotos judėsenos asmenys turi teisę į nemokama pagalbą kelionės metu traukinyje, kuri reikalinga, kad šie asmenys galėtų naudotis tomis pačiomis sąlygomis traukinyje, kuriomis gali naudotis kiti keleiviai.

 

Kaip pasinaudoti suteiktomis teisėmis?

 • Neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo ne vėliau kaip prieš 24 valandas* iki keleivinio traukinio išvykimo pagal tvarkaraštį turi pranešti geležinkelių infrastruktūros valdytojui ar geležinkelio įmonei (vežėjui), kad jam reikės aukščiau aptartos pagalbos.
 • Pateikus pranešimą, asmuo informuojamas į kurią vietą ir kokiu laiku jis turi atvykti. Tai negali būti anksčiau nei 60 minučių iki tvarkaraštyje paskelbto keleivinio traukinio išvykimo.
 • Jeigu atvykimo laikas yra nenurodytas, neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo į nustatytą vietą privalo atvykti ne vėliau kaip likus 30 minučių iki tvarkaraštyje paskelbto keleivinio traukinio išvykimo laiko.

 

SVARBU*

 • Ši taisyklė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 331 straipsnyje ir galioja iki 2024 m. gruodžio 2 d.
 • Po 2024 m. gruodžio 2 d. neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo turės pranešti geležinkelių infrastruktūros valdytojui ar geležinkelio įmonei (vežėjui), kad jam reikės aukščiau aptartos pagalbos ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki keleivinio traukinio išvykimo pagal tvarkaraštį.

 

PAŽYMĖTINA

 • Kad taisyklės, įtvirtintos 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų taikomos tik asmenų vežimui vietiniais maršrutais.
 • Tarptautiniams maršrutams, kai didelė dalis minėtų paslaugų, įskaitant bent vieną sustojimą geležinkelio stotyje pagal tvarkaraštį, suteikiama už Europos Sąjungos valstybės narės ribų, Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 bus taikomas nuo 2024 m. gruodžio 2 d.