en

Bagažas

Kiekviena aviakompanija savo taisyklėse nustato bagažo svorio ir dydžio apribojimus. Dažniausiai nuo 2 metų amžiaus kiekvienam keleiviui nemokamai leidžiama vežtis nuo 10 iki 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo, tačiau prieš užsakant bilietą pasitikslinkite konkrečios aviakompanijos nustatytais apribojimais bagažo svoriui. Neregistruotu bagažu turi rūpintis pats keleivis. Papildomai yra mokama už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokesčio dydis priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Į bagažą nerekomenduojama dėti lengvai dūžtančių bei labai vertingų daiktų. Apie pavojingų daiktų (ginklų ar kt.) pervežimą registruotame, ypač rankiniame, bagaže būtina informuoti aviacinio saugumo tarnybos pareigūnus. Rankiniame bagaže griežtai draudžiama turėti pavojų keliančių daiktų (žirkles, užlenkiamus ar kitokius peilius, manikiūrines ar kitas, kosmetikai skirtas, priemones).

 

Lietuvoje ratifikuota 2004 m. spalio 19 d. Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro taisyklių suvienodinimo numato kompensacijų dydžius, jei dėl aviakompanijos kaltės sunaikinamas, prarandamas ar sugadinamas įregistruotas bagažas.

 

Rekomenduojama bagažą apdrausti. Šis draudimas garantuos, kad bus atlyginta, jei kelionės metu dings ar bus sugadintas Jūsų bagažas, taip pat jei bagažo pristatymas vėluos daugiau kaip 6 valandas.

 

Jeigu kelionės metu bagažas dingsta arba yra sugadinamas, atskridus reikia nedelsiant apie tai pranešti raštu oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai,  aviakompanijai   ir  kelionės organizatoriaus atstovui, jei vežimo paslauga buvo sudedamoji organizuotos turistinės kelionės dalis.  Jei bagažas buvo sugadintas būtina rašytinę pretenziją aviakompanijai pateikti ne vėliau kaip per 7 dienas.

 

Maisto produktai bagaže

 

Į Europos Sąjungą įvežamos asmeninės gyvūninio maisto siuntos, kuriose yra mėsos, pieno ar jų produktų, kelia realų pavojų gyvūnų sveikatai visoje Europos Bendrijos teritorijoje. Yra nustatyta, kad pavojingi patogenai, kurie sukelia gyvūnų ligas, gali gyvuoti mėsoje, piene ir jų produktuose.

 

Patogenai į Europos Sąjungos teritoriją gali patekti siunčiant produktus paštu ar gabenant keleivių asmeniniame bagaže siuntas, kuriose yra mėsos, pieno ar jų produktų iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių, kuriose šios ligos yra pasireiškusios. Tad šių produktų įvežimas yra ribojamas.

 

Daugiau informacijos galima rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklapyje: https://vmvt.lt/eksportas-importas/importas-ir-reimportas/maisto-produktai/maisto-produktu-ivezimas-asmeninems

 

Sugadintas bagažas

 

Lietuvoje ratifikuota 2004 m. spalio 19 d. Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro taisyklių suvienodinimo numato kompensacijų dydžius jei dėl aviakompanijos kaltės sunaikinamas ar sugadinamas įregistruotas bagažas, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį aviakompanija buvo atsakinga už įregistruotą bagažą.

 

Jūs galite reikalauti iki 1000 eurų atlyginti nuostoliams, kuriuos patyrėte dėl bagažo sunaikinimo arba sugadinimo. Tačiau, reikia atkreipti dėmesį, kad aviakompanija neatsako už bagažą, kuriam padaryta žala dėl anksčiau turėtų defektų, trūkumų ar kokybės. Todėl turint vertingų ar dūžtančių daiktų vertėtų papildomai pasiteirauti kokiomis sąlygomis juos galima vežtis. Galbūt juos reikia ypatingai supakuoti arba apdrausti.

 

Neregistruoto bagažo atveju, įskaitant asmens daiktus, aviakompanija atsako tik tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl jos ar jos darbuotojų arba atstovų kaltės.

 

Jūs turite teisę reikalauti aukščiau minėtų kompensacijų dėl sugadinto bagažo tik iš tokių aviakompanijų, kurių valstybės yra ratifikavusios Monrealio konvenciją.

 

Jeigu kelionės metu bagažas buvo sugadintas būtina rašytinę pretenziją aviakompanijai pateikti ne vėliau kaip per 7 dienas. Nepamirškite rašytinės pretenzijos pateikti ir kelionės organizatoriui, jei vežimo paslauga buvo sudedamoji organizuotos turistinės kelionės dalis.

 

Vėluojantis bagažas

 

Lietuvoje ratifikuota 2004 m. spalio 19 d. Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro taisyklių suvienodinimo numato kompensacijos dydžio ribas dėl vėluojančio bagažo.

 

Keleivis, pastebėjęs padarytą žalą bagažui, tuoj pat arba vėliausiai per 7 dienas nuo įregistruoto bagažo gavimo dienos bei per 14 dienų nuo krovinio gavimo dienos privalo pateikti skundą vežėjui. Jei vėluojama, skundas privalo būti pareikštas ne vėliau kaip per 21 dieną nuo tos dienos, kai jam buvo perduotas bagažas ar krovinys.. Minėta konvencija nustato, kad keleiviai turi teisę  reikalauti iki 1131 SST atlyginti nuostoliams.

 

Jei bagažas buvo apdraustas reikia kreiptis į draudimo kompaniją dėl draudimo išmokos.

 

Prarastas/dingęs bagažas

 

Lietuvoje ratifikuota 2004 m. spalio 19 d. Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro taisyklių suvienodinimo numato kompensacijų dydžius jei dėl oro vežėjo kaltės pametamas įregistruotas bagažas, jeigu atsitikimas, kuris buvo praradimo priežastis, įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį aviakompanija buvo atsakinga už įregistruotą bagažą.

 

Galite reikalauti iki 1131 SST atlyginti nuostoliams, kuriuos patyrėte dėl bagažo praradimo bet kurioje pasaulio vietoje.

 

Tačiau turint vertingų ar dūžtančių daiktų vertėtų papildomai pasiteirauti kokiomis sąlygomis juos galima vežtis. Gal būt juos patartina papildomai apdrausti.

 

Neregistruoto bagažo atveju, įskaitant asmens daiktus, aviakompanija atsako tik tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl jos ar jos darbuotojų arba atstovų kaltės.